Blog

ABS Piranha z unikatowym systemem tnącym

Pompy Piranha ze specjalnie zaprojektowanym mechanizmem tnącym idealnie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie pojawiające się zanieczyszczenia stale uniemożliwiają zastosowanie tradycyjnych pomp, czyli takich miejscach jak toalety publiczne, zakłady przetwórstwa żywności. 

"Najemcy lub goście nie przejmują się zbyt, co wrzucają do kanalizacji, ponieważ nie jest to ich własność. Wrzucają tam wszystko." - to zdanie, które często słyszymy od naszych klientów, zarządców nieruchomości, właścicieli restauracji czy hoteli, którzy poszukują urządzenia, które rozwiąże ich problem czyli przepompowanie razem z medium różnego typu zanieczyszczeń jak resztki jedzenia, produkty higieniczne wrzucane przez klientów do kanalizacji. 

Do czego służy wielostopniowa pompa odśrodkowa?

Wielostopniowe pompy odśrodkowe z uwagi na specyficzną konstrukcję, cieszą się dużą popularnością w inżynierii przemysłowej. Ich zdolność do elastycznego zakresu przepływu i podnoszenia wraz z ich wysokim stopniem energooszczędności czyni z nich, doskonały wybór do wielu zastosowań. Ich konstrukcja opiera się na zestwie wirników połączonych szeregowo (zwane stopniami – stąd pompy wielo”stopniowe”). Medium wpływa do pierwszej komory z wirnikiem, przy ciśnieniu linii ssącej. Opuszcza zaś pod pewnym podwyższonym ciśnieniem, przechodząc do kolejnej komory, gdzie ciśnienie jest dalej zwiększane. Co za tym idzie – im więcej stopni, czyli etapów podnoszenia ciśnienia ma pompa, tym wyższe ciśnienie końcowe tłoczenia. Pompy wielostopniowe mają wyjątkową zdolność wytwarzania coraz wyższych ciśnień wraz z kolejnym stopniem, ale przepływ zawsze pozostaje stały dla danej prędkości obrotowej wału.

Co to jest kawitacja pompy i jak jej zapobiegać?

Kwitacja jest procesem tworzenia i gromadzenia się pęcherzyków cieczy wokół wirnika pompy.

Zjawisko to ma miejsce kiedy w centralnej części wirnika pojawia się spadek ciśnienia cieczy, w następstwie czego ciecz napływa przez króciec ssawny. Kiedy ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia nasycenia (odpowiadające temp. pokojowej cieczy), ciecz zaczyna odprowywać. Pojawiające się małe pęcherzyki rozpadają się tworząc falę uderzeniową o wysokiej energii. W przypadku dużej ilości rozapdających się pęcherzyków wirnik i inne elementy pompy ulegają erozji.

Aby zapobiec temu zjawisku przy projektowaniu parametrów pompy stosuje się nadwyżkę antykawitacyjną tzw. NPSH (ang. Net Positive Suction Head).

Strony