Blog

Perystaltyczne pompy dozujące - Aqua DG TEC

Perystaltyczne pompy dozujące serii DG TEC powstały z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynkowych na cyfrowe dozowniki do zmywarek przemysłowych. Na chwilę obecną, ich zastosowanie nie ogranicza się tylko do zmywarek. Znajdują również zastosowanie w laboratoriach, oraz różnych gałeziach przemysłu, takich jak chemiczny, papierniczy, garbarski, ceramiczny, kosmetyczny, spożywczy, tekstylny itp. Czyli tam, gdzie wymagana jest precyzyjne dozowanie środków chemicznych, niezależne od wahań ciśnień w punkcie wtrysku.

Pompy perystaltyczne - rozwiązaniem w tłoczeniu wodorotlenku magnezu.

Wodorotlenek magnezu - problematyczne medium

Wodorotlenek magnezu to drobnokrystaliczna, biała substancja chemiczna, stosowana w wielu gałęziach przemysłu m.in. w celu obniżenia poziomu pH transportowanej w rurociągu cieczy. Ze względu na swoje właściwości fizyczne, w tym wysokie właściwości ścierne, jest dość problematycznym medium, często powodującym awarie uszczelnienia mechanicznego. To właśnie wodorotlenek magnezu jest częstą przyczyną awarii instalacji zgłaszanych przez inżynierów.
 
Zalety stosowania wodorotlenku magnezu to:
  • redukcja pH,
  • przyjazność dla środowiska,
  • bezpieczeństwo spożycia przez ludzi
Pompy ABS XFP – niezawodna jakość
Sluiz, to niewielkie turystyczne holenderskie miasteczko, które od lat cieszy się niemałą popularnością wśród turystów. Władze miasteczka, doskonale zdają sobie sprawę, że czyste i zdrowe środowisko to niezbędny element w branży turystycznej. Z tego też powodu, podjęto program renowacji systemu kanalizacji w 1998 roku. Celem programu była wymiana istniejących pomp oraz automatyzacja przepompowni.
 
"Jesteśmy bardzo zadowoleni z oszczędności, które osiągamy dzięki zatapialnym pompom produkcji Sulzer" Sjaak Oubrie, Inżynier do spraw Polityki i Planowania technicznego w gminie Sluis.
 

Wyzwanie

Strony