Co oznacza wysokość podnoszenia pompy? Jak jest liczona? Czy mierzy się go od lustra wody, czy od króćca tłocznego? To pytania, które często padają podczas wyboru, a właściwie doboru pompy.

Dobór pompy pod wskazaną aplikację opiera się na wyborze urządzenia odpowiedniego pod względem konstrukcji, jak i charakterystyki pracy. Określenie prawidłowych parametrów pracy urządzenia często bywa problematyczne z uwagi na brak odpowiednich informacji. Jednym z wymaganych parametrów jest wysokość podnoszenia pompy. Termin ten wciąż rodzi wiele sprzecznych zdań.

Co określa parametr wysokość podnoszenia pompy?

Z definicji, wysokość podnoszenia (H) wskazuje maksymalną wysokość, na jaką pompa jest w stanie podnieść ciecz, bez obliczania oporów w instalacji. Wysokość tę mierzy od lustra się i podaje w metrach. Zakłada się, że każde 10 metrów podnoszenia to wzrost ciśnienia o 1 bar. Informacja ta pozwala dobrać urządzenie, które będzie w stanie spełniać warunki wskazanej aplikacji. Jest to o tyle istotne, ponieważ każda pompa na wylocie ma osiągnąć zadane ciśnienie.

W obliczeniu oporów pomocne są specjalne kalkulatory, w których po wprowadzeniu niezbędnych danych (długość rurociągu, średnica rurociągu, wykonanie materiałowe, liczba wylotów i zaworów) otrzymamy informację na temat oporu. Posiadając dane dotyczące oporów, jesteśmy już w stanie dobrać odpowiednie urządzenie, które osiągnie pożądane ciśnienie.

Jak określa się wysokość podnoszenia pompy?

Na całkowitą wysokość podnoszenia pompy składa się kilka czynników:

  • Wysokość geometryczna, z której pompa ma rzeczywiście zassać
  • Opory w przepływie ssania na rurociągu, które powodują straty ciśnienia.
  • Wysokość geometryczna, na którą pompa ma tłoczyć.
  • Opory w przepływie tłoczenia na rurociągu, które powodują straty ciśnienia.

Opór, jak powstaje na skutek tarcia przepływającego medium o wnętrze rury oraz armaturę, jest składową strat ciśnienia w rurociągu, zarówno ssawnym, jak i tłocznym.

 

Wysokość podnoszenia pompy - schemat obliczeń

Schemat - wysokość podnoszenia pompy

 

Wysokość podnoszenia pompy wzór

Parametr ten liczony jest według wzoru:

H = Hg+ (p2– p1)/ρg + Z

gdzie:

Hg – geometryczna wysokość podnoszenia cieczy
Z – suma oporów przewodu ssącego i tłoczącego
p1, p2 – ciśnienia w poszczególnych zbiornikach