Czy znasz różnicę między urządzeniem LCA a BRIO?

Jeśli w swoim gospodarstwie czy firmie posiadasz instalację wodną, mogłeś spoktać się z dwoma terminami a dokładniej, dwoma typami urządzeń: LCA oraz BRIO. Oba urządzenia stosowane są w instalacjach wodnych, jednak ich funkcja i zadania nieco różnią się.

LCA –  to urządzenie (wyłącznik ciśnieniowy) przeznaczone do sterowania pompami w instalacjach ze zbiornikami hydroforowymi (zbiorniki ocynkowane oraz przeponowe). Wyłącznik ciśnieniowy występuje w trzech wariantach w zależnosci od ustawianych ciśnień załączenia i wyłączenia pompy:

Wyłącznik ciśnieniowy typu LCA, znajduje zastosowanie głównie w instalacjach z dużą ilością punktów czerpalnych. Przykładem mogą być instalacje w domkach jednorodzinnym, gdzie mamy do czynienia z wieloma punktami czerpania wody (krany). Zaletą tego typu rozwiązania w stosunku do wyłączników przepływowych, jest ograniczenie ilości załączeń pompy w ciągu godziny, z uwagi na bufor wody w postaci zbiornika hydroforowego oraz zadanej różnicy ciśnień załączania i wyłączania pompy. W skrócie - wyłącznik LCA poprzez pompę zakumuluje ciśnienie zadane do zbiornika i nie załączy jej do momentu spadku ciśnienia w zbiorniku do zadanego minimu, pomimo wcześniejszych poborów wody w instalacji. Dla prawidłowej pracy układu, wyłącznik LCA powinno montować się na odcinku pomiędzy pompą a zbiornikiem, lub w innym rozwiązaniu na samym zbiorniku hydroforowym. Należy podkreślić, że tego typu urządzenia należy instalować w miejscach osłoniętych, chronionych przed wpływem warunków atmosferycznych oraz wilgocią. Wyłącznik ciśnieniowy LCA może pracować z pompami o zasilaniu jedno- i trójfazowym.

Wyłącznik przepływowy BRIO jest innym rodzajem wyłącznika ciśnieniowego do sterowania pompami. W odróżnieniu od urządzenia LCA, wyłącznik BRIO jest integralną częścią instalacji. Przepływ wody odbywa się bezpośrednio przez sterownik (montaż urządzenia na rurociągu). Ten typ wyłącznika stosuje się głównie w instalacjach nawadniania oraz instalacjach z małą ilością punktów czerpalnych (systemy nawadniania w ogrodach, domki letniskowe). Zasada działania BRIO, polega na każdorazowym uruchomieniu pompy po wykryciu spadku ciśnienia na instalacji, po otwarciu zaworu czerpalnego. Wyłączenie pompy następuje analogicznie, po wzroście ciśnienia w instalacji do ustawionej wartości w urządzeniu (zamknięcie zaworu - brak odbioru wody). Sterowniki BRIO dedykowane są do aplikacji, gdzie występują ciągłe rozbioy wody np. instalacje nawadniające jak zraszacze. Wyłącznik BRIO wyposażony jest w czujnik suchobiegu, co pozwala ograniczyć ryzyko uszkodzenia samej pompy w przypadku braku wody w instalacji. Należy jednak podkreślić, że sterownik BRIO nie jest 100% zabezpieczeniem przed suchobiegiem. Tego typu sterowniki przepływowe nie mogą współpracować ze zbiornikami hydroforowymi z uwagi na brak możliwości ustawienia zakresu ciśnienia włączania i wyłączania pompy. Nadaje się wyłącznie do pracy bezpośredniej - załącz / wyłącz. Wyłącznik BRIO może współpracować wyłącznie z pompami o zasilaniu jednofazowym 230V.

LCA czy Brio - jak prawidłowo wybrać?

 

Reasumując, przy doborze odpowiedniego sterownika ciśnieniowego do pompy, należy zwrócić uwagę na rodzaj instalacji oraz jej zastosowanie, czyli ilość i rodzaj punktów odbioru, częstotliwość korzystania, liczba użytkowników, zasilanie pompy a także warunki montażowe. Odpowiednio dobrany sterownik do pompy i instalacji to prawidłowa praca instalacji, wydłużenie żywotności samej pompy, spadek kosztów oraz zwiększenie komfortu użytkowania.