Nowe modele pomp dozujących AQUA

Nowe pompy dozujące AQUA - większa elastyczność w procesach dozowania chemii

 

Pompy dozujące to urządzenia służące, jak sama nazwa wskazuje do dozowania, czyli do precyzyjnego dostarczania określonej dawki cieczy do instalacji. Pompy dozujące znajdują zastosowanie w bardzo wielu procesach przemysłowych.

Lanca ssąca – zabezpieczenie przed suchobiegiem i inne zastosowania

Lanca ssąca - zabezpieczenie przed suchobiegiem i inne zastosowania.

Standardowo lancę ssącą stosuje się w celu zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem. Nie jest to jednak jedyna możlwiość zastosowania lancy.
 

Praca na sucho - kosztowne i nieopłacalne

Każdy, kto choć raz zetknął się z szeroko pojętą tematyką pompową, prawdopodobnie musiał też zmierzyć się z tematem suchobiegu pompy. Suchobieg  pompy to nic innego jak praca na sucho, czyli praca przy niewystarczającym napływie cieczy po stronie ssawnej, do elementu roboczego pompy: wirnika, membrany, tłoka. Praca pompy w takich warunkach jest bardzo niekorzystna dla samej pompy, co zazwyczaj kończy się jej uszkodzeniem. W większości sytuacji naprawa pompy jest na tyle kosztowna, że nieopłacalna. W efekcie kończy się wymianą pompy.

Mieszanie - niezbędny etap koagulacji

Każdy ciąg technologiczny w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków składa się z pojedynczych procesów. Jednym z nich jest koagulacja.

Koagulacja w procesie oczyszczania ścieków

Koagulacja jest procesem fizykochemicznym polegającym na zaburzeniu układu koloidalnego. Ma ona na celu związanie drobnych, rozproszonych zanieczyszczeń w większe agregaty mające skłonność do sedymentacji, czyli samoczynnego opadania na dno wskutek działania grawitacji. W skutek czego, nad osadem unosi się częściowo oczyszczona ciecz. Następnie poprzez związane z pęcherzykami gazu, zmniejsza się ich gęstość, dzięki czemu na wodzie zaczynają unosić się agregaty zawiesiny. Proces ten nazywamy FLOTACJĄ. Umożliwia to dalszą separację zanieczyszczeń w procesie filtracji.

Zastosowanie pomp dozujących na myjniach samochodowych

 

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój myjni samochodowych. Doskonale widoczne jest to w większych aglomeracjach, gdzie, co rusz pojawia się nowa stacja myjąca. Rozwój nowych usług to pośredni efekt zakazu odprowadzania zanieczyszczonej wody bezpośrednio do ziemi i zbiorników wodnych. Złamanie zakazu wiąże się z otrzymaniem mandatu karnego w wysokości nawet 500 zł. Nie dziwi więc fakt, że wraz ze wzrostem liczby samochodów rośnie popyt na ten rodzaj usług.

Strony