Uszczelnienie pompy – jako najsłabszy element w konstrukcji pompy

Aby dobrze zobrazować jak ważną funkcję pełni uszczelnienie w pompie, należy najpierw wyjaśnić jego budowę oraz rolę podczas pracy. Możemy rozróżnić dwa główne rodzaje uszczelnienia (dławicy) w pompie: najczęściej stosowane mechaniczne oraz sznurowe.

Budowa uszczelnienia

Dławica mechaniczna składa się z dwóch pierścieni wykonanych z twardych materiałów (takich jak: węglik krzemu, węglik wolframu, ceramika) oraz sprężyny dociskowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie sznurowe (wargowe) składa się z pakietów szczeliwa (wykonanych z graflonu lub teflonu) owiniętych wokół wału pompy dodatkowo zabezpieczonych dławikiem, tuleją ochronną i podkładką ciśnieniową.

Głównym zadaniem uszczelnień w pompach jest odseparowanie dwóch czynników o różnych ciśnieniach, temperaturach lub składach fizyko-chemicznych - prościej mówiąc dławica ma za zadanie oddzielić część hydrauliczną pompy od komory silnika i zapobiegać wyciekom podczas pracy pompy. Należy również nadmienić, że na kompletną szczelność pompy duży wpływ mają zastosowane uszczelki i O-ringi wykonane z różnego rodzaju gumy (NBR, EPDM, FPM). Stąd tak ważną kwestią przy doborze pompy, jest znajomość pompowanego medium-co pozwoli na odpowiedni dobór elementów wrażliwych. Każda konfiguracja materiałów z których wykonano uszczelnienie i O-ringi, posiada inną odpornością chemiczną.

Medium a uszczelnienie

Dla przykładu dla pomp do wody czystej stosuje się uszczelnienie w wykonaniu ceramika/grafit/NBR, dla wodnych roztworów glikolu zalecane jest wykonanie ceramika/grafit/EPDM, a dla substancji oleistych ceramika/grafit/FPM, dla mediów bardziej agresywnych zaleca się wykonanie pierścieni z twardych materiałów węglika krzemu lub węglika wolframu. W skrajnych przypadkach, gdzie medium zawiera dużo zanieczyszczeń można zastosować uszczelnienie sznurowe, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością, jednak jest coraz rzadziej stosowane z uwagi na kontrolowane wycieki medium z pompy, które spowodowane są samą konstrukcją uszczelnienia.

Źle dobrane uszczelnienie pompy, w szybkim czasie może doprowadzić do jej awarii. Jeżeli komponenty dławicy nie są odporne na przepływające medium przez pompę, szybko pojawią się zewnętrzne wycieki, a w najgorszym wypadku pompowane medium przedostanie się komory silnika co może doprowadzić do zwarcia i spalenia silnika. Inną kwestią jest bezpieczeństwo osób pracujących w pobliżu pompy. Wycieki niebezpiecznych i szkodliwych mediów (kwasy, woda o bardzo wysokiej temperaturze) mogą doprowadzić do poparzeń lub szkód powstałych w bliskim otoczeniu montażu pompy.

Uszkodzone uszczelnienie mechanicznePrzyklad zniszczonych uszkodzeń mechanicznych.

Przykład uszkodzonego uszczelnienia mechanicznego.

Podsumowując, przy doborze pompy ważną kwestią oprócz samych parametrów pracy jest jej wykonanie materiałowe. W zależności od pompowanego medium stosowane są różne materiały i różne urządzenia aby zagwarantować optymalną i bezawaryjną pracę pompy w instalacji.