AQUA AE START

Logo producenta: 

Sterownik AQUA AE START

Cyfrowy sterownik do montażu na ścianie.
 • podświetlany wygodny w odczycie i ustawieniach wyświetlach LCD;
 • 2 wyjścia przekaźnikowem z niezależną regulacją wybierane w trybie włączania, proporcjonalnym lub trybie czas-pauza;
 • 0 / 4-20 mA wyjście proporcjonalne z możliwością wybierania zakresu;
 • wejście na czujnik temperatury PT100, wejście na czujnik poziomu i czujnik przepływu;
 • ustawienia menu chronione hasłem;
 • szybka konfiguracja poprzez wybór menu użytkownika, ręczne sterowanie oboma przekaźnikam, monitorowanie wszystkich wyjść i kontrola ostatniej kalibracji sondy;
 • przekaźnik nr 2 wybierany jako wartość zadana lub przy każdym sygnale alarmowym;
 • automatyczna kalibracja sondy;

Seria sterowników AQUA AE Start obejmuje poniższe modele:

 • AE S pH-Redox - sterownik do pomiaru i kontroli pH bądź Rx.
  Zakres pomiarowy pH: 0,00-14,00 z dokładnością do 0,01 pH
  zakres pomiarowy Rx : -1500 ÷ 1500 mV, z dokładnością do 1 mV; zmiana monitorowanego parametru za pomocą menu zaawansowanych ustawień, opcja chroniona hasłem.
 • AE S Chlorine - sterownik do pomiaru i regulacji dostępnego dla analizatorów amperometrycznych Pt-Cu wolnego chloru. Zakres pomiarowy: 0,00-10,00 ppm.
 • AE S CD - sterownik do pomiaru i kontroli przewodnictwa dla sond przewodnictwa o
  K = 1, K = 5 i K = 10
 • AE S CL-J - kontroler do pomiaru i regulacji wolnego chloru oraz każdego innego parametru dostępnego dla analizatorów amperometrycznych z wybiórczą membraną
  4-20 mA.