G80D - G150 - G200 - G250

G80D - G150 - G200 - G250

Pompy perystaltyczne do detergentu
Logo producenta: 

Wydajność:

G80D - G150 - G200 - G250

Seria pomp perystaltycznych marki Germac, znajdują zastosowanie w przemyśle - stosowane w urządzeniach zmywających.

Wężyk ( tuba) termoplastik

Wydajności:

G80D Q = 0,8 l/h

G150 Q = 1,5 lh

G200 Q = 2,0 l/h

G250 Q = 2,3 l/h

Schamat i wymiary Germac 150