Pompy dozujące - dystrybutor

Kategoria pompy dozujące obejmuje pompy i systemy dozowania, przeznaczone do aplikacji w różnych sektorach przemysłu. W ofercie posiadamy pompy dozujące membranowe, pompy perystaltyczne dozujące, oraz układy dozowania środków chemicznych i detergentów. Oferujemy pompy dozujące włoskiej marki AQUA, które pracują w systemach myjących, przemyśle farmaceutycznym, systemach dozowania chloru, systemach uzdatniania wody, zmywarkach przemysłowych, stacjach myjni samochodowych oraz innych aplikacjach. Z racji szerokiej i zróżnicowanej oferty, zapraszamy do kontaktu z naszym działem doradców w celu uzyskania kompleksowej informacji i oferty.

Michał Starzak  tel. 783 110 300 

Pompa dozujące - zasada działania i zastosowanie

Pompy dozujące, zwane niekiedy dawkownikami, to urządzenia służce do precyzyjnego dozowania określonej objętości cieczy. Najczęściej dozowane są środki chemiczne do różnego rodzaju medium, w określonym przedziale czasowym. Działanie pompy dozującej polega na wypieraniu określonej dawki cieczy z obszaru ssawnego (dopływowego) w wyniku odpowiedniego ruchu (przesunięcia, obrotu) organu roboczego (tłoka, membrany, rotora) do obszaru tłocznego. Jednocześnie podczas ruchu powrotnego organu roboczego, zasysana zostaje określona dawka cieczy.

Obszary zastosowań pomp dozujących

Pompy dozujące znajdują zastosowanie w wielu obszarach przemysłu, najpopularniejsze to: dozowanie podchlorynu sodu w procesach uzdatniania wody, dozowanie detergentów w procesie oczyszczania ścieków, tłoczenie produktów chemicznych o różnym stężeniu, dozowanie substancji chemicznych w procesach produkcyjnych w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Pracują w procesach w przemyśle papierniczym, tekstylnym, spożywczym, budowlanym, galwanicznym, przemyśle tworzyw sztucznych.

Pompy AQUA w systemach dozowania:

  • PIX, PAX, koagulanty, polielektrolity
  • nadmanganian potasu (KMnO4)
  • dwutlenek chloru (ClO2)
  • podchloryn sodu (NaClO)
  • kwasu solnego i siarkowego
  • ługu sodowego (KOH, NaOH)

Dobór pompy - regulacja pracy i wykonanie materiałowe

W zależności od aplikacji i przeznaczenia, pompy dozujące dostępne w różnych wersjach wydajnościowych z możliwością regulacji wydajności maksymalnej. Najprostsza z nich to regulacja częstotliwości oraz zakres pracy elementu roboczego. Dostępne są pompy w których praca sterowana jest za cyfrowo, za pomocą potencjometru, a także za pomocą zewnętrznych sygnałów impulsowych. Posiadamy również pompy, których zadaniem jest utrzymanie w instalacji określonych parametrów cieczy takich jak pH, Redox, chlor. Pompy dostępne są także w różnym wykonaniu materiałowym, co umożliwia nam optymalny dobór pompy pod wskazaną aplikację i medium.

Katalog produktów

Grundfos DDA pompa dozująca
Grundfos DDA
Pompa perystaltyczna TEC-2TT
Pompa dozująca AQUA TEC-2TT
Pompa dozująca HC 200
Pompa dozująca AQUA HC200
Pompa perystaltyczna DGTEC ST-R
Pompa dozująca AQUA DGTEC ST-R
Pompa dozująca AQUA HC 500
Pompa dozująca AQUA HC 500
Pompa perystaltyczna AQUA
Pompa dozująca AQUA TEC-2TV
Pompa dozująca HC 797 RX
Pompa dozująca AQUA HC797 RX
System dozujący AQUA DET-1
System dozujący AQUA DET-1
AQUA HC 101 pompa dozująca
Pompa dozująca AQUA HC101
Pompa perystaltyczna AQUA
Pompa dozujące AQUA TEC-2VV
pompa dozująca HC707 2T
Pompa dozująca AQUA HC797 2T
Pompa dozująca DGTEC OPL
Pompa dozuąjca AQUA DGTEC OPL
Pompa dozująca HC 200 Pl mA
Pompa dozująca AQUA HC200 Pl mA
Pompa perystaltyczna AQUA
Pompa dozująca AQUA TEC-RS RINSE-AID
Pompa dozująca elektromagnetyczna model HC150
Poma dozująca AQUA HC150
Pompa dozująca AQUA HC200 PH
Pompa dozująca AQUA HC200 pH Rx
Pompa perystaltyczna TEC-R RINSE-AID
Pompa dozująca AQUA TEC-R RINSE-AID
Pompa dozująca HC 999
Pompa dozujca AQUA HC999
Pompa dozująca AQUA HC201
Pompa dozująca AQUA HC201
Pompa perystaltyczna AQUA
Pompa dozująca AQUA TEC-1T RINSE-AID
AQUA HC151 Pl mA
Pompa dozująca AQUA HC151 Pl mA
AQUA pompa TEC-RS
Pompa dozująca AQUA TEC-RS
Panel starujący A-Chloro AE Start
AQUA A-CHLORO AE START
Pompa AQUA HC151 pH RX
Pompa dozująca AQUA HC151 pH Rx
Pompa perystaltyczna TEC-R
Pompa dozująca AQUA TEC-R
Panel sterujący A_J START
AQUA A-J START
Pompa dozująca AQUA HC 897
Pompa dozująca AQUA HC897
Pompa perylstaltyczna AQUA TEC-1TV
Pompa dozująca AQUA TEC-1TV
AQUA DGTEC ST dozowanie detergentów
Pompa dozująca AQUA DGTEC ST
Pompa AQUA HC997
Pompa dozująca AQUA HC997
Pompa perystaltyczna TEC-1TT
Pompa dozująca AQUA TEC-1TT
AQUA DGTEC 2ST
Pompa dozująca AQUA DGTEC 2ST
Pompa dozująca HC899
Pompa dozująca AQUA HC899
Pompa perystaltyczna AQUA TEC-1VV
Pompa dozująca AQUA TEC-1VV
AQUA DGTEC CD
Pompa dozująca AQUA DGTEC CD
AQUA HC 100 pompa dozująca
Pompa dozująca AQUA HC100

Pompy dozujące membranowe

W pompach tego typu elementem roboczym jest membrana. Elastyczna membrana, wykonana najczęściej z tworzywa o dużej oporności chemicznej PTFE, napędzana zazwyczaj elektromagnesem, silnikiem krokowym lub sprężonym powietrzem. W wyniku ruchów membrana zasysa ciecz z obszaru ssawnego, przetłaczając go do obszaru tłocznego.

Pompy dozujące perystaltyczne

Ten typ napędzany jest silnikiem elektrycznym, a organem roboczym jest tzw. jelito czyli elastyczny wężyk, po którego wnętrzu porusza się rotor. Rolki rotora ściskając regularnie jelito, powodują zmniejszenie ciśnienia po stronie ssawnej pompy, a jednocześnie zwiększenie ciśnienia po stronie tłocznej, dzięki czemu ciecz transportowana jest do instalacji.

Pompy dozujące tłokowe

Organem roboczym w pompach dozujących tłokowych jest tłok pracujący w głowicy pompy. Tłok pompy najczęściej napędzany jest przy pomocy silnika elektrycznego. Ruch powrotny tłoka powoduje zassanie cieczy do głowicy pompy, a ruch do przodu powoduje zwiększenie ciśnienia cieczy wewnątrz głowicy. Na skutek zwiększonego ciśnienia ciecz przetłaczana jest do instalacji.

Pompy dozujące wysokociśnieniowe

Wysokociśnieniowe pompy dozujące przeznaczone są do dozowania dużych objętości cieczy w warunkach przemysłowych. Pompy te są zdolne do wytworzenia dużych ciśnień po stronie tłocznej.