Filtracja

Filtracja

AQUA BIG

Filtracja

AQUA FO3

Filtracja

AQUA FP2 ALL-PP

Filtracja

AQUA FP3

Filtracja

AQUA FP3/2 HYDRO

Filtracja

AQUA Mini-Micro

Filtracja

AQUA SIRIO FAST

Filtracja

LaFonte PSB

Czym jest filtracja?

Proces filtracji polega na oczyszczeniu wody z zanieczyszczeń stałych za pomocą materiałów porowatych (złoże filtracyjne), które przepuszczają tylko fazę ciekłą (wodę), zatrzymując na swojej powierzchni zanieczyszczenia w formie stałej. Przepływ cieczy przez materiał porowaty możliwy jest dzięki różnicy ciśnień, występujących po jego stronach. Jest to podstawowy proces stosowany w technologii uzdatniania wody. 

W zależności od celu i jakości wody stosuje się różne metody filtracji takie jak:

Proces sedymentacji

Pierwszym, a zarazem niezbędnym etapem jest filtracja mechaniczna zwana także sedymentacją. Proces ten polega na usunięciu z wody wszystkich zanieczyszczeń stałych o określonej wielkości. W tym celu ustalany jest tzw. próg filtracji, czyli wielkość cząstek, które mają zostać zatrzymane na materiale filtracyjnym. Proces filtracji mechanicznej zwykle wykonuje się za pomocą wkładów filtracyjnych, które umieszczane są w odpowiednich obudowach montowanych na głównym rurociągu lub bezpośrednio przed punktem poboru wody.

Obudowy filtracyjne i dedykowane wkłady

W gospodarstwach domowych najczęściej stosowane są małe i kompaktowe urządzenia, jak obudowy filtracyjne typu FP2/FP3 z odpowiednim wkładem filtracyjnym, który wybierany jest w zależności od stanu wody oraz zamierzonego celu filtracji.

Wkłady filtracyjne różnią się nie tylko materiałem, ale również parametrami hydraulicznymi, które określają możliwość przepływu cieczy przez wkład, oraz pojemnością filtracyjną, czyli zdolnością przyjęcia (zaabsorbowania) zanieczyszczeń.

Do najpopularniejszych dostępnych wkładów filtracyjnych zalicza się:

Obudowy filtracyjne AQUA Italy

Oferujemy obudowy filtracyjne FP2/FP3 dostępne w rozmiarach (wysokość) 10’’ oraz 20’’ z przyłączem hydraulicznym ½’’ – 1½’’. Z uwagi na rozmiar, przepływy oraz pojemność filtracyjną montaż tego typu urządzeń zalecany jest przed punktem poboru wody lub na rurociągu zasilającym – pod warunkiem, że woda nie jest silnie zanieczyszczona. W ofercie posiadamy również obudowy filtracyjne Aqua Big o większych rozmiarach i większych pojemnościach filtracji. Obudowy dostępne są w rozmiarach 10’’, 20’’, 30’’ i przyłączach hydraulicznych 1’ oraz 1 ½’’.

Innym rozwiązaniem są filtry samoczyszczące AP-PRO, które nie wymagają wymiany wkładu filtracyjnego. W tego typu filtrach, zanieczyszczenia usuwane są za pomocą strumienia wody – w chwili gdy wkład filtracyjny zostanie silnie zanieczyszczony, wzrasta różnica ciśnień, co jest sygnałem do oczyszczenia filtra – wystarczy przekręcić pokrętło znajdujące się na obudowie filtra, a przeciwprądowy strumień wody przemyje wkład filtracyjny. W ten sposób zanieczyszczenia zostaną usunięte i odprowadzone do kanalizacji, a po kilku minutach płukania wkładu filtracyjnego, jest on ponownie gotowy do użytku.

Proces oczyszczania wody

Często zdarza się, że uzyskanie zadowalających parametrów wody wymaga zastosowania większej ilości/stopni filtracji. W takim rozwiązaniu należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej kolejności jednostkowych procesów oczyszczania wody. Częste błędy w tym procesie skutkują szybkim zapychaniem wkładów filtracyjnych oraz niskimi parametrami oczyszczonej wody. Tylko najwyższej jakości wkłady filtracyjne, a także ich prawidłowa eksploatacja gwarantują uzyskanie odpowiednich parametrów wody.

Stopniowanie filtracji

Celem filtracji jest usunięcie cząstek stałych, większych od 20 mikrometrów. Filtrowana woda zawiera dużą ilość cząstek o większej średnicy. W takiej sytuacji montaż pojedynczej obudowy z wkładem o skuteczności filtracji równej 20 mikrometrów nie ma większego sensu. Wkład filtracyjny będzie się szybko zapychał, zwiększając swoje opory filtracyjne i blokując przepływ wody. Ciśnienie wody przefiltrowanej będzie szybko spadać, aż w końcu przepływ zostanie całkowicie zablokowany. 

W takim przypadku właściwym rozwiązaniem będzie zastosowanie większej ilości filtrów o różnej skuteczności filtracji, np. 1 stopień filtracji 100 mikrometrów, 2 stopień filtracji 50 mikrometrów, 3 stopień filtracji 20 mikrometrów. W ten sposób poszczególne stopnie filtracji będą obciążone mniejszym ładunkiem zanieczyszczeń, co pozwoli wydłużyć ich żywotność. 

Filtracja przemysłowa

Oprócz szerokiej gamy produktów włoskiego producenta AQUA stosowanych w procesie filtracji, oferujemy także włókniny filtracyjne oczyszczające zanieczyszczone chłodziwo w systemach taśmowych KNOLL Filtr KF oraz maty filtracyjne do systemów filtracji KNOLL PV / KNOLL PW / KNOLL HL, wkłady zamienne filtrów TURBO KNOLL.

Jako dystrybutor marki KNOLL dostarczamy dodatkowe akcesoria – łańcuch, szyny i koła zębate systemów filtracji KNOLL.

W naszej ofercie dostępne są również wkłady filtrujące do systemów filtracji La Fonte, m.in. wkłady węglowe La Fonte, dyski filtrujące polipropylenowe La Fonte, wkłady z sorbentem odtłuszczającym sprawdzające się przy procesie separacji substancji olejowych, wkłady zamienne plisowane La Fonte.