Pompy pionowe

Pompy odśrodkowe

Argal SATURNsump (KGS)

Pompy do wody czystej

BBC CMV-CTV

Pompy chemoodporne

Debem IM

Pompy pionowe

EVA VORTEX SBA

Pompy pionowe

EVA VORTEX SBA C&A

Pompy pionowe

EVA VORTEX SCA

Pompy pionowe

EVA VORTEX SCM

Pompy odśrodkowe

FLUIMAC TYPHOON

Pompy odśrodkowe

Grundfos CR

Jedna z podstawowych kategorii pomp elektrycznych. Pompy pionowe w zależności od ich rodzaju konstrukcji oraz wersji wykonania materiałowego przystosowane są do pompowania różnego rodzaju cieczy – od czystej wody pitnej do substancji chemicznych i żrących. 

Pompy pionowe z powodzeniem sprawdzają się w aplikacjach przemysłowych, chociaż nierzadko można spotkać je również w gospodarstwach domowych i spółdzielniach mieszkaniowych.

Pompa pionowa – zalety i obszary zastosowania

Pod pojęciem pompy pionowej możemy wytypować dwa główne rodzaje konstrukcji pomp. Pompy pionowe wielostopniowe, którym głównym zadaniem jest podnoszenie ciśnienia cieczy w instalacji. Oraz pompy pionowe-wałowe – są to pompy stosowane głównie do pompowania cieczy z różnego rodzaju zbiorników. Pompy pionowe wałowe montowane są na szczycie zbiornika, ich silnik znajduje się nad zbiornikiem, a część hydrauliczna zanurzona jest w cieczy.

Dzięki kompaktowej konstrukcji, prostocie w obsłudze, wysokiej wydajności i niskiemu poziomowi hałasu pompy pionowe zdobyły znaczące miejsce w wielu gałęziach przemysłu i instalacjach z nimi powiązanych. Pionowe pompy są popularnie stosowane w wielu systemach zaopatrzenia w wodę czy w wysokociśnieniowych układach obiegowych. Wykorzystywane są jako urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody z sieci wodociągowych. Oraz systemach rozładunkowych zbiorników.Kolejnym obszarem działania pomp pionowych jest przepompowywanie cieczy ze zbiorników

Pompy pionowe są również szeroko stosowane w systemach kanalizacyjnych i wodociągowych. Pełnią również rolę pomp mieszających ciecz w zbiorniku lub pomp obiegów chłodniczych.

Główne obszary zastosowań pomp pionowych:

Zastosowanie pomp pionowych jest dobrym rozwiązaniem w przypadku ograniczonej przestrzeni roboczej, ponieważ zajmują one minimum miejsca. Kompaktowa budowa sprawia, że pompy pionowe są szeroko stosowane w przemyśle stoczniowym i inżynierii mechanicznej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy pionowej?

W przypadku doboru pompy pionowej pod uwagę należy wziąć m.in. specyfikację aplikacji, tj. rodzaj pompowanej cieczy (woda, ciecz z zanieczyszczeniami/zawiesinami), jej właściwości (pH, lepkość, gęstość, temperatura), wymagane przepływ i ciśnienie; wymagany sposób montażu, rodzaj wykonania materiałowego elementów pompy pionowej, które będą miały bezpośredni kontakt z pompowaną cieczą.

Pompa pionowa – dobór i dystrybucja

Jako dystrybutor pomp przemysłowych dostarczamy pompy pionowe producentów Argal, Grundfos, LaFonte, KSB, DAB, EVA, Lowara, Tecnium i innych.

W celu uzyskania szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami ds. technicznych. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny dobór pomp, które spełnią określone potrzeby aplikacji.