Pompy samozasysające

Pompy do chłodziwa

A-Ryung ACP-A

Pompy do chłodziwa

A-Ryung ACRK / ACHK / ASPK / ACH

Pompy odśrodkowe

Calpeda A

Pompy odśrodkowe

Calpeda C

Pompy odśrodkowe

Calpeda CA

Pompy do wody czystej

Calpeda NG

Pompy odśrodkowe

Calpeda NGX

Pompy samossące (pompy samozasysające) to ogólnie mówiąc pompy mające zdolność do samoistnego zasysania cieczy po stronie wylotowej pompy. Inaczej, pompy samossące mogą zaciągnąć ciecz z niższego poziomu niż ten, na którym znajduje się pompa, bez konieczności zalewania przewodu ssawnego. Pompy samossące posiadają zdolność wytworzenia odpowiedniego podciśnienia na stronie ssawnej tak, aby przetłoczyć mieszaninę wodno-powietrzną do momentu całkowitego zalania rurociągu ssawnego.

Pompy samozasysające doskonale nadają się do instalacji opróżniania zbiorników, czerpania wody ze studni, stawów, rzek lub z miejsc, gdzie nie można zastosować pomp zatapialnych. 

Zdolności samossące posiada kilka typów pomp. Są to przede wszystkim pompy wirowe, pompy membranowe, pompy perystaltyczne, pompy z wirnikiem elastycznym oraz częściowo pompy zębate.

W zależności od rodzaju i wykonania konstrukcyjnego pompy samossące znajdują zastosowanie w instalacjach, gdzie tłoczone są różnego rodzaje ciecze – od czystej lub zabrudzonej wody po różnego rodzaju chemikalia, oleje oraz paliwa.

Jak działa pompa samozasysająca?

Zasada działania pompy samossącej opiera się głównie na zdolności wytworzenia różnicy podciśnień. W pompach wirowych, które są jedną z najpopularniejszych konstrukcji pomp samossących, zalana i odpowietrzona komora wirnika poprzez jego obrót wytwarza w części ssącej komory podciśnienie zdolne do zaciągnięcia medium z przewodu ssawnego i wymieszania go ze znajdującym się w nim powietrzem. 

Często dodatkowym elementem pompy samozasysającej jest zawór zwrotny po stronie ssawnej dla szybkiego ponownego zassania cieczy (zatrzymanie medium w komorze hydraulicznej pompy – brak konieczności ponownego zalewania pompy). Aby ułatwić ponowne uruchomienie pompy samossącej i kolejne zassanie medium z rurociągu, warto zainstalować zawór zwrotny, który utrzymuje słup wody w rurociągu po wyłączeniu urządzenia. 

Szeroki wybór pomp samossących – dla każdego zastosowania

Samozasysające pompy z wirnikiem elastycznym

Cecha samozasysania medium nie odnosi się wyłącznie do pomp wirowych. Zdolność tą mają również inne konstrukcje. Przykładowo, bardzo dobrymi zdolnościami samozasysania wyróżniają się pompy z wirnikiem elastycznym. Są to również pompy wirowe, jednak z uwagi na nietypową zasadę działania oraz konstrukcję są mniej popularne. Elastyczny wirnik, wykonany z wysokiej jakości gumy, obraca się wewnątrz korpusu, który w górnej części jest wyprofilowany tak, aby podczas obrotu łopatki wirnika się uginały. Ugięcie łopatki wirnika w pompie samossącej podczas obrotu powoduje wytworzenie w korpusie podciśnienia, które jest w stanie zassać medium do wnętrza korpusu pompy. 

Samozasysające pompy z elastycznym wirnikiem cechują się możliwością pracy w dwóch kierunkach oraz zdolnością pompowania medium o podwyższonej lepkości lub gęstości bez naruszania struktury pompowanego medium.

Samozasysające pompy membranowe i perystaltyczne

Innym przykładem pomp samossących mogą być pompy membranowe lub pompy jelitowe. Pompy membranowe oraz pompy perystaltyczne wykazują wysokie zdolności do tworzenia podciśnienia po stronie ssawnej pompy. To umożliwia zasysanie medium z większych odległości lub o zwiększonej gęstości i lepkości w porównaniu do klasycznych pomp wirowych. Co więcej, tego typu pompy samozasysające potrafią pracować w trybie „suchobiegu”.

Działanie pompy samozasysającej jelitowej opiera się na przemieszczaniu medium w specjalnym wężu przy użyciu obrotowej głowicy z rolkami, które to dociskają je. Regularne otwarcia węża tłocznego wytwarza podciśnienie po stronie ssawnej pompy, co przekłada się na bardzo dobre zdolności samossące pompy jelitowej.

Z kolei w samozasysających pompach membranowych medium jest przetłaczane przez system kolektorów przy wykorzystaniu dwóch membran przymocowanych na obu końcach centralnie umieszczonego wału w pompie. Cofająca się membrana generuje podciśnienie po stronie, z której pompa zasysa medium, co prowadzi do automatycznego samozasysania medium.

Pompa samozasysająca – dobór i dystrybucja

Oferta pomp samossących jest bardzo szeroka i obejmuje wiele różnych rozwiązań technologicznych. Wybór odpowiedniego produktu powinien być zawsze poprzedzony dokładną analizą aplikacji oraz rodzaju medium z jakim pompa ma pracować. 

W ofercie posiadamy pompy samozasysające takich producentów jak ZUWA, Mencarelli, Sandpiper, Caffini, Knoll, OSIP, Tellarini, Nocchi i wiele innych. Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać szczegółową ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb, skontaktuj się z naszym działem technicznym Ekopomp.