Pompy szlamowe

Pompy do ścieków

Flygt 2600

Pompy do ścieków

GOMAX

Pompy do ścieków

Homa TP 53

Pompy do ścieków

STORMY

Pompy szlamowe służą do przepompowywania szlamu – medium zawierającego cząstki stałe, takie jak piasek, żwir, błoto, osady czy inny materiał organiczny. Są one tak zaprojektowane, aby tłoczyć medium charakteryzujące się wysokimi właściwościami ściernymi oraz lepkimi.

Niezawodne pompowanie – główne elementy konstrukcyjne pompy szlamowej

Konstrukcja pomp szlamowych cechuje się dużą wytrzymałością. Używane materiały są odporne na zużycie, dzięki czemu wytrzymują ścierny charakter przepływającej cieczy. Wszystkie elementy pomp szlamowych mające kontakt z medium, takie jak wirnik, obudowa, tuleje są jak najbardziej zoptymalizowane pod kątem trwałości. Częstą praktyką w konstrukcji pomp szlamowych jest stosowanie wykładzin (m.in. z gumy NBR) na najbardziej narażone części, czyli obudowę i wirnik. Takie rozwiązanie chroni pompę szlamową przez erozją i korozją.

Wirnik w pompie szlamowej pełni kluczową rolę. Ma unikalną konstrukcję, dobraną w zależności od modelu pompy. Dzięki temu jest w stanie przenosić trudne medium bez zatykania. Za pomocą obrotów wirnika wytwarza się siła odśrodkowa, wypychająca szlam w kierunku wylotu pompy.

W pompach szlamowych uszczelnienia mają znaczenie w prewencji powstawaniu wycieków ściernego medium. Aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie podczas pracy pompy, powszechnie stosuje się uszczelnienia mechaniczne lub systemy uszczelnień dławnicowych.

Pompa szlamowa pozioma i pionowa

Istnieją dwa główne typy pomp szlamowych – konstrukcje poziome i pionowe.

Poziome pompy szlamowe są powszechnie wykorzystywane w zastosowaniach wymagających dużych obciążeń, gdzie szlam musi być transportowany na większe odległości. Do tej kategorii zaliczane są między innymi pompy membranowe, pompy odśrodkowe i pompy ślimakowe. Z kolei pionowe pompy szlamowe są często używane, gdy przestrzeń jest ograniczona lub gdy pompa musi być zanurzona w szlamie.

Zastosowanie pomp szlamowych

Pompy szlamowe są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w górnictwie do przepompowywania urobku, ale także do zadań takich jak transport odpadów poflotacyjnych w kopalniach, pogłębianie rzek i portów, przenoszenie płuczki i płuczek wiertniczych w operacjach naftowych i gazowych oraz zarządzanie ściekami o wysokiej zawartości substancji stałych w oczyszczalniach. Pompy szlamowe przeznaczone są do przepompowywania osadów, błota i innych odpadów organicznych. Umożliwiają skuteczne usuwanie osadów i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania procesu oczyszczania ścieków.

Na co zwrócić uwagę przed doborem pompy szlamowej?

Poniżej przedstawiamy kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę w procesie doboru pompy szlamowej.

Rozmiar i charakter ciał stałych w cieczy: rozmiar i charakter będą miały wpływ na wielkość fizycznego zużycia pompy szlamowej i jej elementów oraz na to, czy ciała stałe przejdą przez pompę bez uszkodzenia.

Odczyn pH, czyli korozyjność cieczy lub mieszaniny szlamu: bardziej żrące szlamy powodują szybsze zużycie elementów pompy szlamowej i mogą decydować o wyborze materiału, z którego zbudowana jest pompa.

Potrzebne parametry pracy, czyli na jaką odległość musimy przetłoczyć medium; ilość medium oraz różnica geometryczna.

Pompa szlamowa – dobór i dystrybucja

Odpowiednio dobrana pompa szlamowa nie tylko poprawi wydajność całego procesu, ale także przyczyni się do oszczędności energii i kosztów utrzymania. Dostarczane przez nas pompy wyróżniają się wysoką wydajnością, odpornością i trwałością oraz zapewniają efektywne pompowanie szlamu nawet w najtrudniejszych warunkach

W naszej stałej ofercie dostępne są pompy szlamowe znanych na rynku europejskim producentów ABS Sulzer, Flygt, Proril, Homa i innych.

W celu doboru odpowiedniej pompy do potrzeb aplikacji zapraszamy do kontaktu z naszym działem doradców. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo oraz indywidualne podejście.