Systemy dozowania

Systemy dozowania a stale rosnące wymagania użytkowników

Zakłady przemysłowe i produkcyjne to miejsca, gdzie praca polega w dużej mierze na wykonywaniu tych samych powtarzalnych czynności z określoną częstotliwością. Praca ta często musi być realizowana w ściśle określonych warunkach. Przed producentami stawia się coraz wyższe wymagania jakościowe, dlatego automatyzacja pewnych procesów staje się bardzo powszechna. To, co jeszcze kilka lat wcześniej było wykonywane przez ludzi, dziś wykonują wysokoefektywne maszyny.

Zakłady przemysłowe w swojej działalności bardzo często stosują różnego rodzaju środki chemiczne. Środki te muszą być dostarczone w ściśle określonej i powtarzalnej dawce, żeby cały proces produkcyjny mógł przebiegać w prawidłowy sposób. Żeby ograniczyć możliwość wystąpienia nieprawidłowości oraz zapewnić powtarzalność przy dostarczaniu środków chemicznych, czynność ta często wymaga zastosowania mniej lub bardziej zaawansowanych systemów dozowania.

Systemy dozowania. Dostosuj stopień zaawansowania według własnych potrzeb

Pod pojęciem systemy dozowania znajdziemy wszystkie te urządzenia, które mogą wchodzić w skład automatycznych stacji dozujących. Mogą to być zarówno bardzo proste systemy dozowania służące do dozowania reagentów w procesach produkcyjnych, na stacjach uzdatniania wody czy nawet do dozowania środków chemicznych na myjniach samochodowych, jak również rozbudowane systemy dozujące, w których występuje konieczność kontroli i utrzymywania na odpowiednim poziomie określonych parametrów roztworów roboczych i uzależnione od nich dozowanie środków chemicznych. Wśród takich układów można wyróżnić linie technologiczne w zakładach galwanizerskich, gdzie stałe parametry roztworów roboczych warunkują prawidłowy przebieg całego procesu.

Systemy dozowania jednym ze sposobów optymalizacji kosztów produkcji

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa stale rosnące koszty produkcyjne wymuszają na producentach podjęcie konkretnych kroków w celu optymalizacji kosztów.

W instalacjach, które wymagają dozowania środków chemicznych, z pomocą przychodzą automatyczne systemy dozowania. Prace związane z ręcznym dozowaniem wiążą się z wyższym zużyciem środka chemicznego na skutek np. niekontrolowanych wycieków podczas samego nalewania czy przelewania z jednego zbiornika do drugiego. Należy pamiętać, że mamy do czynienia ze środkami chemicznymi i każdy kontakt takiego środka z organizmem człowieka może prowadzić do sytuacji zagrażającej jego zdrowiu a nawet życiu.

Systemy dozowania ograniczają konieczność ingerencji człowieka w cały proces do minimum, dlatego zastosowanie odpowiedniego urządzenia w systemie dozowania niesie ze sobą nie tylko korzyści materialne, ale również podnosi poziom bezpieczeństwa obsługi.

Rozbudowane możliwości konfiguracji systemów dozowania w oparciu o urządzenia firmy Aqua IT

Automatyczne systemy dozowania to bardzo rozbudowana grupa produktów i w zależności od potrzeb mogą składać się z:

  • automatycznych kontrolerów zarządzających całym procesem dozowania. Wśród najpopularniejszych kontrolerów stosowanych w systemach dozujących można wyróżnić te, które mierzą i kontrolują takie parametry roztworu roboczego jak pH, potencjał Redox, chlor czy przewodność roztworu. W zależności od zapotrzebowania kontrolery mogę mieć bardzo zaawansowane możliwości programowe oraz moduły komunikacyjne.
  • sondy pomiarowe pH, Redox, chlor, CD oraz dedykowane do nich cele pomiarowe. Współpracują one z kontrolerami lub bezpośrednio z pompami dozującymi. Stosowane w systemach dozowania sondy pomiarowe występują w różnych zakresach pomiarowych i w różnych wykonaniu materiałowym.
  •  pompy dozujące. Do najpopularniejszych pomp dozujących, które rekomendujemy do zastosowania w automatycznych systemach dozujących, należą:

– pompy membranowe (elektromagnetyczne, lub napędzane silnikiem elektrycznym),

            – pompy tłokowe,

            – pompy perystaltyczne.

  • zbiorników roztworowych na chemię – w zależności od ilości dozowanej chemii dostępne są różne objętości zbiorników. Przy doborze objętości zbiornika, który ma zostać wykorzystany w systemie dozowania, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwości magazynowanego medium. Cześć z nich bardzo szybko ulega rozwarstwieniu lub całkowitemu rozpadowi.
  •  zbiorniki osłonowe (wanny wychwytowe) do zbiorników roztworowych mające za zadanie zabezpieczenie przed rozlaniem środkach chemicznego w przypadku mechanicznego uszkodzenia zbiornika roztworowego.
  • mieszadła – stosowane do stałego mieszania roztworów chemicznych w celu utrzymania ich stabilności. W grupie oferowanych przez nas mieszadeł, które sprawdzą się w automatycznym systemie dozowania, znajdują się mieszadła ręczne oraz elektryczne (szybko- i wolnoobrotowe zasilane jednofazowo lub trójfazowo). W zależności od środka chemicznego, w którym mieszadło ma pracować, element roboczy mieszadła może mieć różne konstrukcje i wykonanie materiałowe.
  • lance ssące – urządzenia wspomagające pracę pompy dozującej w systemie dozowania. W standardowym zestawie instalacyjnym pompy dozującej znajdują się zazwyczaj same filtry stopowe z zaworem zwrotnym. Do filtra montuje się przewód ssawny, na którym zostaje on podwieszony w zbiorniku roztworowym. Przy uzupełnieniu zbiornika roztworowego taki filtr stopowy może się nam w środku bujać, odczepić itd.  Alternatywą mająca bardzo wiele zalet jest zastosowanie właśnie lancy ssącej. Dzięki temu otrzymujemy sztywną linię ssącą w systemie dozowania. To, co jest również bardzo ważne, lanca ssąca zakończona jest sondą poziomu. Taka konstrukcja pozwala nam dodatkowo zabezpieczyć pompę przed suchobiegiem.

Systemy dozowania – dobór i dystrybucja

Jako oficjalny dystrybutor marki AQUA Italy w Polsce oferujemy szeroką gamę produktów oraz akcesoriów, które z powodzeniem sprawdzają się w automatycznych systemach dozowania. Dostarczamy pompy dozujące AQUA, aparaturę kontrolno-pomiarową AQUA, zbiorniki magazynujące AQUA, mieszadła AQUA itp.

Nasi doświadczeni specjaliści są gotowi, aby pomóc Ci w doborze optymalnego systemu dozowania, który spełni Twoje konkretne potrzeby. Nasze usługi to gwarancja, że Twój system dozowania będzie działał sprawnie i efektywnie. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia – skontaktuj się z nami już teraz.

Wyświetlanie 1–12 z 15 wyników

Shopping Cart