Tłumiki pulsacji

Tłumiki pulsacji

ARO Shock Blocker

Tłumiki pulsacji

Debem EQUAFLUX

Zaawansowana technologia pomp membranowych a tłumiki pulsacji

W dzisiejszym dynamicznym świecie przemysłu, gdzie ceniona jest efektywność i niezawodność procesów produkcyjnych, nie sposób nie docenić roli pomp membranowych. Pompy membranowe to urządzenia o zaawansowanej konstrukcji, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, w oczyszczalniach ścieków czy w systemach dozowania.

Ze względu na swoją specyficzną konstrukcję pompy membranowe często generują pulsacje przepływu. Takie zjawisko może prowadzić do zmniejszenia sprawności całej instalacji, spadku wydajności procesu pompowania, a nawet uszkodzenia armatury i rurociągów. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie tłumika pulsacji, który niweluje pulsacje oraz wibracje będące wynikiem działania membranowej pompy wyporowej. 

Czym jest zjawisko pulsacji w pompie membranowej?

Główną przyczyną pulsacji jest konstrukcja pompy membranowej, a mianowicie wykorzystanie membran. Membrana wewnątrz pompy się przesuwa. Cykliczny ruch membran podczas pracy pompy powoduje nieregularny przepływ medium, prowadząc do pulsacji przepływu. Zjawisko pulsacji, jeśli nie zostanie odpowiednio zredukowane, może spowodować niepożądane problemy w instalacji rurociągowej. Zastosowanie tłumika pulsacji w pompach dwumembranowych pozwala zapewnić ciągłe (niepulsacyjne) tłoczenie, a co za tym idzie zredukować wibracje powstające na rurociągu w wyniku nielaminarnego przepływu.

Tłumik pulsacji – zastosowanie

Tłumik pulsacji do pompy membranowej jest urządzeniem zaprojektowanym specjalnie w celu niwelowania pulsacji przepływu poprzez pochłanianie energii z fali pulsacyjnej wytwarzanej przez pompę wyporową. Działa podobnie jak amortyzator w pojeździe. Pochłanianie  fal impulsowych chroni spoiny rur i podpory oraz inne newralgiczne elementy systemu przed uszkodzeniem na skutek skoku ciśnienia lub gwałtownego przepływu. Dzięki zastosowaniu tłumika pulsacji jesteśmy w stanie zminimalizować pulsacje ciśnienia, co z kolei przekłada się na stabilny przepływ płynu oraz zwiększa wydajność procesu. W niektórych aplikacjach zastosowanie tłumika pulsacji może się okazać niezbędne, gdyż pulsacja pompowanego medium może powodować niekorzystne pienienie i dostanie się pęcherzyków gazu do cieczy.

Gdzie zamontować tłumik pulsacji?

Ważny jest dobór oraz właściwe umiejscowienie tłumika pulsacji w instalacji pompowej. Nieprawidłowe umieszczenie tego urządzenia może skutkować niewłaściwą redukcją pulsacji lub nieosiągnięciem zamierzonych efektów. 

Tłumiki pulsacji są powszechnymi akcesoriami stosowanymi wszędzie tam, gdzie pompa wyporowa tłoczy ciecz w sposób pulsacyjny np. w pneumatycznych pompach z podwójną membraną, pompach dozujących czy pompach perystaltycznych. Rodzaj zastosowanego tłumika pulsacji jest zwykle definiowany na podstawie jego miejsca umieszczenia w instalacji oraz zadania, jakie ma spełniać. Na przykład „tłumiki pulsacji” znajdują się po stronie wylotowej pompy, „stabilizatory wlotowe” – po stronie wlotowej pompy, a akumulator lub „tłumik przepięć” jest używany obok zaworu lub innego urządzenia ograniczającego przepływ w aplikacji.

Zalety wykorzystania tłumików pulsacji

Zastosowanie tłumika pulsacji w instalacji pompy membranowej niesie za sobą wiele korzyści, m.in.:

Tłumiki pulsacji – dobór i dystrybucja

Tłumiki pulsacji do pomp membranowych są dostępne w różnym wykonaniu materiałowym, oferując szeroki zakres opcji, aby sprostać różnorodnym potrzebom aplikacji. Tłumiki pulsacji mogą być wykonane z metalu (np. stal nierdzewna) lub tworzywa sztucznego, co gwarantuje ich trwałość i odporność na korozję. Są odpowiednie do zastosowań w środowiskach agresywnych chemicznie lub o wysokich temperaturach. Wybrane modele tłumików pulsacji nadają się również do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem (urządzenia z atestem Atex). Wykonanie materiałowe tłumików pulsacji do pomp membranowych jest dobierane pod pompowane medium i wykonania materiałowe pompy.

Nasza oferta tłumików pulsacji do pomp membranowych obejmuje urządzenia producentów ARO, Debem, SandPiper, Fluimac i innych. Dostarczamy tłumiki pulsacji różnego typu, budowy i rozmiaru, co umożliwia na ich dostosowanie do konkretnych modeli pomp membranowych.