/ autor: ekopomp / 10.08.2015

Mencarelli – pompy z elastycznym wirnikiem

Pompy Mencarelli to samossące pompy z wirnikiem elastycznym. Ich korpus wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Połączenie właściwości i funkcjonalności wirnika elastycznego z prostą konstrukcją korpusu pompy, daje w efekcie pompy o szerokim spektrum zastosowań w różnych obszarach przemysłu tj. przemyśle spożywczym, mleczarskim, winiarskim, chemicznym oraz farmaceutycznym. Pompy te są rozwiązaniem problemów pompowania medium wrażliwych na ścinanie, o dużej lepkości i niejednorodnej budowie. Dzięki możliwości pracy w obu kierunkach, przepływ medium może odbywać się bez zjawiska pienienia i tworzenia emulsji.

Delikatny i niezakłócony transport medium

Zasada działania wirników elastycznych jest prosta. Elastyczny wirnik, deformując się wewnątrz korpusu pompy, wytwarza podciśnienie, które powoduje szybkie zasysanie medium, a jednocześnie jego ciągły i delikatny transport. Co istotne, transport jest na tyle delikatny i stały, że nie powoduje on zmian w konsystencji samego medium. Niskie prędkości obrotowe pozwalają na spokojne tłoczenie substancji o wrażliwej strukturze, także tych z zawieszonymi ciałami stałymi. Szeroki wybór materiałów, z których wykonane są same wirniki, pozwala na stosowanie pomp Mencarelli w różnych środowiskach i aplikacjach o specjalnych wymaganiach.

Materiały elementów pompy i ich zastosowanie:

 • NBR Perbunan – nadaje się do pracy przy węglowodorach alifatycznych, oleje mineralne, smary, niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo – wodne) i HSC, woda do 60 °C.
 • EPDM/etylen-propylen-dien-kauczuk – gorąca woda, roztwory mydła i środki piorące, utleniacze, kwasy, zasady, ketony, trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli.
 • Cr / kauczuk neoprenowy (chloroprenowy) – oleje mineralne o wysokim punkcie anilinowym, alkohole, glikole, czynniki chłodzące (freony), rozcieńczone kwasy, zasady i wodę.
 • FKM lub FPM/Fluor – węglowodory aromatyczne i alifatyczne, trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie estrów fosforowych i węglowodorów chlorowanych (HSC), oleje syntetyczne do silników lotniczych.


Prosta budowa pomp Mencarelli – to jedna z ich najważniejszych cech

Obszary zastosowań:

 • przemysł chemiczno-papierniczy
 • przemysł spożywczy
 • przemysł galwaniczny
 • obróbka powierzchniowa

Najważniejsze cechy pomp z elastycznym wirnikiem:

 • szeroki zakres zastosowań
 • różne warianty wykonania
 • delikatne tłoczenie
 • możliwość pracy pompy w dwóch kierunkach
 • prosta budowa i obsługa pompy