/ autor: ekopomp / 24.10.2019

Pompy perystaltyczne – rozwiązaniem w tłoczeniu wodorotlenku magnezu.

Wodorotlenek magnezu to drobnokrystaliczna, biała substancja chemiczna, stosowana w wielu gałęziach przemysłu m.in. w celu obniżenia pH transportowanej w rurociągu cieczy. Jednak ze względu na swoje właściwości fizyczne, w tym wysokie właściwości ścierne, jest dość problematyczne. Wodorotlenek magnezu + ciecz to medium często powodujące awarie uszczelnienia mechanicznego. To właśnie roztwór wodorotlenku magnezu jest częstą przyczyną awarii instalacji zgłaszanych przez inżynierów.

Zalety stosowania wodorotlenku magnezu to:

  • redukcja pH,
  • przyjazność dla środowiska,
  • bezpieczeństwo spożycia przez ludzi

Mimo że jest to popularna substancja chemiczna, to wciąż powoduje problemy w aplikacjach pompowych. Wodorotlenek magnezu w wodzie nie ulega rozpuszczeniu, a ponieważ jest lepki i kredowy, tworzy zawiesiną powodującą tarcie w komorze pompy. Tego typu ścieranie może w krótkim czasie spowodować problemy, w szczególności wokół uszczelnienia mechanicznego czy gumowych części pompy (o-ringów). Z tego względu nie każda pompa nadaje się do pompowania Mg(OH)2.

Wielu producentów pomp twierdzi, że ich pompy nadają się do transportowania zawiesiny wodorotlenku magnezu bez uszkodzenia pompy. Może wynikać to z faktu, że większość konstrukcji pomp pozwala rozdrabniać wodorotlenek magnezu. Co więcej, statystyki pokazują, że pompy odśrodkowe ulegają notorycznym awariom w aplikacjach, gdzie pompowany jest roztwór wodorotleneku magnezu, właśnie z powodu uszkodzeń uszczelnienie mechanicznego, co pociąga za sobą mniejszą wydajność procesów i wyższe koszty utrzymania.

Skuteczne rozwiązanie – pompa perystaltyczna Valsi

Mając powyższe informacje na uwadze, przyjrzyjmy się pompom perystaltycznym – w szczególności pompom Valisi, które doskonale nadają się do tłoczenia wodorotlenku magnezu.

W pompie perystaltycznej medium ma kontakt wyłącznie z wężem perystaltycznym (a uszkodzony wąż można łatwo wymienić). Co więcej, pompy perystaltyczne mają możliwość uruchomienia przepływu wstecznego, co upraszcza konserwację całego systemu. Pompy perystaltyczne mogą pracować zarówno w aplikacjach, gdzie wymagany jest wysoki przepływ medium, a także tam, gdzie wymagane jest samozasysanie.

Zróżnicowana konfiguracja kluczowego elementu jakim w pompie perystaltycznej jest wąż, pozwala na doskonały dobór wykonania materiałowego pod pompowane medium. Dzięki wymianie jelitka możemy tłoczyć różnego rodzaju agresywne płyny, np. sodę kaustyczną czy kwas siarkowy.

W związku z powyższym rekomendujemy pompy perystaltyczne Valisii jako idealne rozwiązanie do pompowania do wodorotlenku magnezu, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.