/ autor: ekopomp / 29.10.2019

Perystaltyczne pompy dozujące – Aqua DG TEC

Perystaltyczne pompy dozujące serii DG TEC powstały z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynkowych na cyfrowe dozowniki do zmywarek przemysłowych. Na chwilę obecną ich zastosowanie nie ogranicza się tylko do zmywarek znajdują one również zastosowanie w laboratoriach oraz różnych gałęziach przemysłu, takich jak chemiczny, papierniczy, garbarski, ceramiczny, kosmetyczny, spożywczy, tekstylny itp. czyli tam, gdzie wymagane jest precyzyjne dozowanie środków chemicznych, niezależne od wahań ciśnień w punkcie wtrysku.

Pompy serii DG TEC są sterowane cyfrowo. Za pomocą kilku przycisków poruszamy się po całym menu programowania pompy wybierając oczekiwane parametry. W zależności od modelu mamy możliwość wyzwalania pracy pompy przy pomocy jednego bądź dwóch sygnałów zewnętrznych oraz zaprogramowanie następujących trybów działania:

 1. Dla pomp DG TEC ST , DG TEC 2ST , oraz DG TEC ST-R

 • czas pracy i wydajność pompy (prędkość obrotowa rotora)
 • gramy na litr produktu chemicznego
 • gramy na litr substancji aktywnej produktu chemicznego
 1. Dla pomp DG TEC CD
 • dozowanie proporcjonalne do pomierzonej wartości przewodność roztworu roboczego

 1. Dla pomp DG TEC OPL
 • czas pracy i wydajność pompy (prędkość obrotowa rotora)
 • gramy na litr produktu chemicznego
 • gramy na litr substancji aktywnej produktu chemicznego
 • tryb przekaźnikowy

W zależności od zastosowanego środka chemicznego w pompach DG TEC, istnieje możliwość zainstalowania organów roboczych (jelitek) wykonanych z 3 rodzajów materiałów, zróżnicowanych pod względem odporności chemicznej. Są to:

 • jelita z silikonu
 • jelita z Santoprenu
 • jelita z pharmedu

Dzięki temu pompy DG TEC są uniwersalne i można je zastosować niemal do wszystkich dostępnych na rynku środków chemicznych.

Jelita do pomp perystaltycznych AQUA DG TEC

Zestaw pompa dozująca AQUA DG TEC CD

Wydajności pomp DG TEC mieszczą się w granicach 1 l/h – 20 l/h przy ciśnieniach nie przewyższających 3 bar. Każdy produkt standardowo wyposażony jest w kompletna linię ssawną oraz tłoczną, włącznik w dolnej części obudowy z funkcja ON/OFF/PIERWSZE ZALEWANIE POMPY, sygnalizator dźwiękowy informujący użytkownika o nieprawidłowościach w pracy pompy. Istnieje również możliwość dodatkowego wyposażenia pompy w czujniki poziomu cieczy w zbiorniku z chemią, zabezpieczające przed suchobiegiem. Pompy DG TEC zasilane są napięciem 230 VAC.