Perystaltyczne pompy dozujące – Aqua DG TEC

Perystaltyczne pompy dozujące serii DG TEC powstały z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynkowych na cyfrowe dozowniki do zmywarek przemysłowych. Na chwilę obecną ich zastosowanie nie ogranicza się tylko do zmywarek znajdują one również zastosowanie w laboratoriach oraz różnych gałęziach przemysłu, takich jak chemiczny, papierniczy, garbarski, ceramiczny, kosmetyczny, spożywczy, tekstylny itp. czyli tam, gdzie wymagane jest precyzyjne dozowanie środków chemicznych, niezależne od wahań ciśnień w punkcie wtrysku.

Pompy serii DG TEC są sterowane cyfrowo. Za pomocą kilku przycisków poruszamy się po całym menu programowania pompy wybierając oczekiwane parametry. W zależności od modelu mamy możliwość wyzwalania pracy pompy przy pomocy jednego bądź dwóch sygnałów zewnętrznych oraz zaprogramowanie następujących trybów działania:

 1. Dla pomp DG TEC ST , DG TEC 2ST , oraz DG TEC ST-R

 • czas pracy i wydajność pompy (prędkość obrotowa rotora)
 • gramy na litr produktu chemicznego
 • gramy na litr substancji aktywnej produktu chemicznego
 1. Dla pomp DG TEC CD
 • dozowanie proporcjonalne do pomierzonej wartości przewodność roztworu roboczego

 1. Dla pomp DG TEC OPL
 • czas pracy i wydajność pompy (prędkość obrotowa rotora)
 • gramy na litr produktu chemicznego
 • gramy na litr substancji aktywnej produktu chemicznego
 • tryb przekaźnikowy

W zależności od zastosowanego środka chemicznego w pompach DG TEC, istnieje możliwość zainstalowania organów roboczych (jelitek) wykonanych z 3 rodzajów materiałów, zróżnicowanych pod względem odporności chemicznej. Są to:

 • jelita z silikonu
 • jelita z Santoprenu
 • jelita z pharmedu

Dzięki temu pompy DG TEC są uniwersalne i można je zastosować niemal do wszystkich dostępnych na rynku środków chemicznych.

aqua-dgtec-jelita
Jelita do pomp perystaltycznych AQUA DG TEC
Pompa AQIA DG TEC
Zestaw pompa dozująca AQUA DG TEC CD

Wydajności pomp DG TEC mieszczą się w granicach 1 l/h – 20 l/h przy ciśnieniach nie przewyższających 3 bar. Każdy produkt standardowo wyposażony jest w kompletna linię ssawną oraz tłoczną, włącznik w dolnej części obudowy z funkcja ON/OFF/PIERWSZE ZALEWANIE POMPY, sygnalizator dźwiękowy informujący użytkownika o nieprawidłowościach w pracy pompy. Istnieje również możliwość dodatkowego wyposażenia pompy w czujniki poziomu cieczy w zbiorniku z chemią, zabezpieczające przed suchobiegiem. Pompy DG TEC zasilane są napięciem 230 VAC.

Shopping Cart