/ autor: ekopomp / 24.05.2021

Pompowanie medium z zanieczyszczeniami poprodukcyjnymi z przemysłu drobiarskiego – studium przypadku

Jeden z czołowych producentów mięsa drobiowego zwrócił się do nas z prośbą o dobór pompy, która zdolna będzie pompować zanieczyszczoną wodę po płukaniu kontenerów po transporcie drobiu. Problemem w aplikacji są zanieczyszczenia znajdujące się w popłuczynach, czyli piasek, resztki ściółki oraz zanieczyszczenia organiczne. Problematyczna była także sama lokalizacja stanowiska myjki i brak możliwości zlokalizowania studzienki ściekowej. W takiej sytuacji nie można było zastosować pompy zatapialnej do wody brudnej, które z reguły dedykowane są do takich aplikacji. Wobec czego konieczne było inne rozwiązanie pompowe.

Rozwiązanie szyte na miarę

Po analizie wszystkich danych dotyczących wymagań i ograniczeń aplikacji zdecydowaliśmy się na zastosowanie pompy poziomej o konstrukcji i uszczelnieniu, które pozwoli na pompowanie medium z dużą zawartością cząstek stałych. Ważnym elementem był również rodzaj uszczelnienia. Pompa będzie pracować z medium, w którym znajdują się zanieczyszczenia włókniste, pochodzące ze ściółki. Takie zanieczyszczenia mogą owijać się wokół uszczelnienia, tym samym blokując pompę. Dodatkowym warunkiem było wykonanie materiałowe pompy, które w miarę możliwości będzie odporne na różnego rodzaju środki czyszczące i dezynfekujące.

Ostatecznie zdecydowaliśmy się zaproponować urządzenie włoskiego producenta, pompę Mencarelli H/C. To model dedykowany do pompowania mediów zanieczyszczonych ciałami stałymi, włóknistymi, a także o podwyższonej temperaturze. Co istotne, wykonanie materiałowe oraz sama konstrukcja części hydraulicznej spełniała wszystkie wymagania aplikacji klienta.

Mencarelli H/C – skuteczne rozwiązanie w tłoczeniu zanieczyszczonego medium

Korpus pompy wykonany jest z tłoczonej blachy nierdzewnej AISI316 o grubości 4 mm – pozwala na pompowanie substancji o różnym składzie chemicznym oraz zmniejsza ryzyko korozji. W pompie zastosowano wirnik łopatkowy, otwarty z płytą tylną, również wykonaną ze stali nierdzewnej. Dzięki takiej konstrukcji wirnika pompa bez problemu może tłoczyć media z zawartością cząstek stałych o średnicy od 10 do 40 mm (zakres zależy od wielkości pompy). Zastosowanie płyty tylnej pełni funkcję osłony uszczelnienia, co pozwala na pompowanie substancji zawierającej ciała włókniste (płyta tylna minimalizuje możliwość owinięcia się zanieczyszczeń wokół uszczelnienia). Wirnik otwarty pozwala na swobodny przepływ medium przez komorę hydrauliczną, ograniczając kontakt z wirnikiem do minimum, poprzez jego maksymalne wycofanie w głąb korpusu.

Pompa Mencarelli H/C, skuteczne rozwiązanie w tłoczeniu trudnych i zanieczyszczonych mediów

Zaproponowana i zastosowana pompa Mencarelli pracuje u klienta już od ponad dwóch lat. Po okresie 18 miesięcy konieczna była wymiana uszczelnienia mechanicznego oraz korpusu pompy z uwagi na widoczne ślady zużycia przez pompowanie dużych ilości medium z zawartością piasku.