/ autor: ekopomp / 21.10.2019

Pompy LPG – podstawowe warunki zabudowy instalacji do transportu płynnych paliw

Transport paliw płynnych wymaga specjalnych warunków i spełnienia wszystkich obowiązujących norm bezpieczeństwa. Regulacjami objęte są poszczególne komponenty instalacji, armatura, układ rurociągu oraz pompy. Wymagania te dotyczą wszystkich aplikacji związanych z transportem płynnego paliwa, takich jak: stacje przeładunkowe paliwa, transport rurociągowy paliw, układy dystrybutorów paliw ze zbiornikiem naziemnym i podziemnym.

Pompa jako jeden z elementów układu transportu paliw musi być przystosowana do pracy z paliwem płynnym i spełniać określone warunki dotyczące bezpieczeństwa. Normy te są gwarancją prawidłowego i niezawodnego działania całej instalacji.

Pompy do paliw płynnych

W aplikacjach, gdzie transportowane są paliwa płynne, stosowane są tzw. pompy LPG. Najczęściej są to pompy wirowe (jedno- lub wielostopniowe), pompy zębate oraz pompy śrubowe. W zależności od dopuszczeń odporności materiałowej dla danego paliwa wykonane są z żeliwa lub stali nierdzewnej. Główną cechą wszystkich elementów instalacji transportu paliw płynnych jest wysoka jakość wykonania, bezawaryjność i sprawność pracy. Szczególnie ważnym aspektem jest szczelność pompy. Dlatego tak istotną kwestią jest odpowiedni dobór uszczelnienia w pompie. Zazwyczaj w pompach do paliw płynnych stosowane są uszczelnienia mechaniczne podwójne tzw. tandem lub uszczelnienia pojedyncze z płukaniem pompowaną cieczą lub płukaniem zewnętrznym. Minimalizuje to ryzyko wystąpienia przecieku.

Napędem w pompach do paliw płynnych najczęściej są silniki elektryczne lub napędy pneumatyczne. Zazwyczaj w aplikacjach stacjonarnych pracują pompy z silnikiem elektrycznym. W przypadku, gdy pompa stosowana jest w strefie zagrożenia wybuchem, stosowane są silniki w standardzie ATEX. Pompy z napędem pneumatycznym najczęściej wykorzystuje się w mobilnych systemach transportu paliwa, cysternach mobilnych.

Pompy EDUR – pompy do paliw płynnych

Pompy krążeniowe – transport paliw płynnych

Obecnie w aplikacjach transportujących paliwa płynne najczęściej spotyka się tzw. pompy krążeniowe. Jest to grupa pomp, należąca do pomp wielostopniowych, w których energia mechaniczna ruchu wirnika przeobraża się energię hydrauliczną. Odbywa się to na zasadzie zależności wymiany pędu pomiędzy cieczą spoczywającą a tą będącą w ruchu w przestrzeni między wirnikowej. Przepływająca przez kolejne wirniki (stopnie) ciecz, impulsowo zwiększa energię przepływu. Co istotne, pompy te charakteryzuje zazwyczaj bardzo dobre parametry samozasysania medium.

Projekt instalacji. Bezpieczeństwo. Zasady

W transporcie paliw płynnych istotnym elementem jest prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji zarówno po stronie ssącej, jak i tłocznej. W projektowaniu obowiązuje kilka ważnych zasad i warunków pracy pomp.

Przewód ssawny należy wykonywać w taki sposób, aby generował jak najmniejsze straty hydrauliczne. W szczególności dotyczy to instalacji ze zbiornikami podziemnymi, gdzie zakłada się, że straty hydrauliczne nie mogą przekroczyć strat na poziomie 4 m. Niskie wartości strat hydraulicznych są na tyle istotne z uwagi na to, że są elementem warunku, które musi spełnić rurociąg po stronie ssawnej, aby nie dopuścić do poważnych uszkodzeń elementów pompy podczas pracy. Mowa tu o tzw. nadwyżce antykawitacyjnej, czyli ciśnieniu napływu, przy którym mamy pewność, że nie dojdzie do kawitacji.

W projekcie instalacji należy również pamiętać o innych istotnych elementach instalacji transportujących paliwo płynne jak: odcinek uspakajający przed wlotem do pompy (jest to prosty odcinek około 1 m długości), specjalny dyfuzor oraz zawór zwrotny typu ZZG na końcu przewodu. Należy również pamiętać, by ograniczyć zmiany temperatury rurociągu np. poprzez nasłonecznienie – stosując odpowiednią izolację. Zaleca się również, by projektując instalację unikać gwałtownych zmian kierunków przed pompą oraz zmian średnic: stosowanie kryz, zaworów, zwężek.

Na przewodzie tłocznym należy zastosować separator stanu gazowego wraz z jego poboczną armaturą i rurociągiem odprowadzającym. Zaleca się zastosowanie zaworu odcinającego, przepływomierza lub wskaźnika przepływu. Elementy te mają za zadanie pomóc w upewnieniu się, że przed każdorazowym uruchomieniem pompy jest ona zalana gazem. Częściowe wypełnienie pompy może doprowadzić do zagrożenia podczas pracy.

W przypadku, gdy pompowane medium jest zanieczyszczone, zaleca się stosowanie filtrów. Należy jednak pamiętać, że średnica wolnej przestrzeni filtra musi stanowić co najmniej 3-krotność przekroju nominalnej średnicy wlotu pompy. Niezbędne są również okresowe kontrole stanu filtra. Aby nie dopuścić do przenoszenia naprężeń do instalacji, zaleca się zastosowanie odpowiednich kompensatorów oraz wibroizolacji. Prędkość przepływu medium w rurociągu nie powinna przekraczać 1 m/s.

Opisane wyżej wskazówki dotyczące instalacji do płynnego paliwa to tylko podstawowe wytyczne przy projektowaniu i wykonaniu instalacji. Każda instalacja powinna zostać dokładnie zaprojektowana i zrealizowana przez osoby i firmy mające odpowiednie kompetencje i doświadczenie w tego typu układach.

Firma EKOPOMP współpracuje z producentami o wieloletnim doświadczeniu przy produkcji pomp do paliw ciekłych. Dzięki czemu możemy oferować Państwu pompy do paliw płynnych producentów m.in. pompy EDUR, pompy Hydro-Vacuum, pompy KSB.