/ autor: ekopomp / 18.02.2018

Pompy wirnikowe a tłoczenie medium zanieczyszczonych

Szeroka oferta dostępnych na runku rodzajów pomp oraz zróżnicowanie pod względem wykonania materiałowego, pozwala na stosowanie pomp do coraz szerszego spektrum substancji o różnym składzie fizyko-chemicznym. Należy jednak wspomnieć, że często zachodzi konieczność pompowania medium zanieczyszczonego, zawierającego różnego rodzaju cząstki stałe. Obecność stałych zanieczyszczeń w medium ma kluczowy wpływ na stosowanie odpowiedniego typu pomp. Niewłaściwy dobór pompy, może znacznie skrócić czas bezawaryjnej pracy urządzenia.

Możliwość pompowania zanieczyszczonych mediów w zależności od rodzaju pompy

Najmniejszą tolerancję na zanieczyszczone media mają tzw. pompy wielostopniowe (pompy wielowirnikowe) oraz pompy z wirnikiem zamkniętym. Pompy tego rodzaju przeznaczone są do pompowania mediów czystych, najczęściej wody. Główne zadanie pomp wirnikowych to podnoszenie ciśnienia pompowanego czynnika. Dopuszczalna wielkość cząstek stałych dla tego typu pomp oscyluje od kilku mikronów do 1 mm maksymalnie, należy jednak pamiętać, że producenci w specyfikacjach technicznych często nie dopuszczają cząstek stałych dla tego typu pomp. Dzieje się tak z uwagi na, konstrukcję komory wirnika, w której przestrzenie gdzie przepływa medium są bardzo małe i każde nagromadzenie zanieczyszczeń, może doprowadzić do uszkodzenia hydrauliki.

Wyższą tolerancję względem zanieczyszczonego medium mają pompy z wirnikiem otwartym lub półotwartym. W tego typu wirnikach, przestrzenie komory są większe i w zależności od wielkości hydraulicznej pompy posiadają możliwość pompowania medium z cząstkami stałymi o średnicy 10 – 40 mm. Tego typu rozwiązania charakteryzują się zazwyczaj możliwością tłoczenia dużych wydajności czynnika o średnim ciśnieniu na poziomie 2-4 barów.

Najlepsze możliwości pompowania substancji zanieczyszczonych posiadają pompy z wirnikiem kanałowym oraz wirnikiem typu vortex. Wirniki tego rodzaju, stosowane są przeważnie w pompach ściekowych oraz specjalistycznych pompach przemysłowych. W zależności od rozmiaru hydraulicznego korpusu pompy, istnieje możliwość pompowania medium z zanieczyszczeniami stałymi wielkości rzędu nawet do 75 mm, a w przypadku wirników vortex dodatkowo możliwość tłoczenia medium z zanieczyszczeniami włóknistymi.

Powyższe przykłady dotyczą pomp wirnikowych. Należy więc pamiętać o pompach innego typu takich jak pompy śrubowe, pompy zębate, pompy perystaltyczne czy pompy membranowe, które również narażone są na pompowanie zanieczyszczonego medium. Pierwsze trzy wymienone rodzaje pomp, przeznaczone są zdecydowanie do mediów pozbawionych cząstek stałych, mogą pompować medium o większej gęstości lub lepkości. Pompy membranowe z uwagi na ich specyficzną budowę oraz odpowiednio dobrane wykonanie, posiadają duże możliwości pompowania zanieczyszczonych substancji.

Niewłaściwy dobór pomp, względem rodzaju występujących w instalacji zanieczyszczeń, naraża pompy na szybsze zużycie części znajdujących się w bezpośrednim kontakcie z pompowanym czynnikiem – mowa tu o wirniku hydraulicznym, korpusie pompy oraz uszczelnieniu mechanicznym, które zdecydowanie jest najbardziej wrażliwym elementem pompy. Co więcej, przy dużej zawartości zanieczyszczeń, istnieje możliwość nadmiernego nagromadzenia się zanieczyszczeń w korpusie pompy, co może doprowadzić do zablokowania hydrauliki pompy w konsekwencji do uszkodzenia silnika elektrycznego.