ABS AS 0530 – 0841

 • Wydajność do 105 m3/h,
 • Moc: od 1 do 3 KW,
 • Wolny przelot do 80 mm.

Solidne i niezawodne pompy zatapialne, przeznaczone do pompowania wody czystej, wody brudnej, ścieków. Mogą byś stosowane jako pompy stacjonarne lub przenośne. Konstrukcja pompy trwała i w pełni szczelna, a część hydrauliczna wraz z silnikiem tworzą zwartą konstrukcję.

 

ABS AS 0530 – 0841

Zatapialne pompy ściekowe typu ABS AS (Sulzer) do tłoczenia wody czystej, wody brudnej zawierającej substancje stałe i ciała włókniste. Pompy nadają się do tłoczenia ścieków do pompowni z osiedli mieszkalnych, zakładów komunalnych i przemysłowych. Mogą być stosowane jako pompy stacjonarne (z wykorzystaniem systemu sprzęgającego) lub przenośne. Zostały zaprojektowane do użytkowania chwilowego oraz pracy ciągłej. Szczelna konstrukcja silnika wraz z częścią hydrauliczna tworzą zwarty agregat blokowy.  W zależności od pompowanego medium dostępne są hydrauliki z dwoma rodzajami wirników:

 • z wirnikiem otwartym czterołopatkowym Vortex (przeznaczonym do pompowania osadów z zawartością gazów oraz elementów ściernych),
 • z wirnikiem jednołopatkowym Contrablock ze spiralną płytą dolną (przeznaczonym do pompowania cieczy zawierających ciała włókniste i gruboziarniste).

Maksymalna dopuszczalna temperatura medium +40°C, krótkotrwale (do 5 minut) +60°C, wolny przelot od 40 mm do 80 mm w zależności od modelu. Pompy z serii AS posiadają układ TCS z czujnikiem termicznym w uzwojeniu stojana oraz system automatycznej kontroli szczelności DI, składający się z czujnika w komorze silnika i komorze olejowej, którego zadaniem jest sygnalizowanie przecieku uszczelnienia wału. 

Pompy AS dostępne są w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnym ze standardami międzynarodowymi II 2G Ex db IIB T4 Gb oraz FM. Modele EX wymagają instalację przetwornika temperatury i zawilgocenia.

Obszary zastosowań ABS AS

 • pompowanie wód odpływowych z podziemnych garaży i piwnic (zalecana wersja 2”),
 • pompowanie wody zanieczyszczonej zawierającej ciała włókniste, cząstki ścierne,
 • odprowadzanie ścieków bytowych i gospodarczych,
 • tłoczenie ścieków zawierających cząstki o większych rozmiarach i włóknistą masę (zalecany system hydrauliczny Contrablock),

Cechy pomp z systemem Contrablock

 • wydajność do 105 m3/h,
 • wysokość podnoszenia do 28 m,
 • napięcie znamionowe 1~220-240V / 3~400V,
 • max. dopuszczalna temperatura przy pracy ciągłej +40°C, krótkotrwale (do 5 minut) +60°C,
 • otwarty, czterołopatkowy wirnik typu Vortex (modele AS 0530, AS 0630, AS 0631, AS 0830, AS 0831),
 • otwarty, jednołopatkowy wirnik ze spiralną płytą dolną typu Contrablock (modele AS 0641, AS 0840, AS 0841),
 • uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu SiC/SiC,
 • wysoka niezawodność pracy nawet w długich okresach pracy ciągłej,
 • odpowiednie do pompowania ścieków zawierających ciała włókniste i stałe,
 • dostępne w wykonaniu standardowym oraz EX,
 • dostępne jako system stacjonarny oraz przenośny.

Wykonanie materiałowe ABS AS:

 • obudowa silnika – żeliwo szare EN-GJL-250,
 • wał silnika – stal nierdzewna 1.4201 (AISI 420),
 • korpus tłoczny, płyta dolna – żeliwo szare EN-GJ-250,
 • wirnik – żeliwo szare EN-GJ-250,
 • uszczelnienie mechaniczne – węglik krzemu (SiC/SiC),
 • elementy złączne – stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316).
Shopping Cart
Contact Product