Debem EQUAFLUX

Tłumiki pulsacji powietrza EQUAFLUX przeznaczone do pracy z pompami membranowymi włoskiego producenta Debem. Główna funkcja: minimalizowanie pulsacji, wibracji oraz uderzeń hydraulicznych.

Debem EQUAFLUX

Tłumiki pulsacji powietrza EQUAFLUX włoskiego producenta Debem są idealnym rozwiązaniem dla pneumatycznych pomp membranowych serii Boxer Debem. Chronią rurociągi, armaturę towarzyszącą i maszyny przed uderzeniami hydraulicznymi wywoływanymi przez pompę membranową.

Tłumiki EQUAFLUX zasilane są sprężonym powietrzem bez potrzeby naolejania. Urządzenie nie wymagają regulacji ręcznej – automatycznie dopasowują się do krzywej pompy. Zapewniają płynny, regularny przepływ cieczy (max. ciśnienie pracy 8 bar). Nadają się do pracy z płynami o wysokiej lepkości, cieczami zawierającymi zawiesiny i cząstki stałe. Tłumiki  wyróżniają się wysoką zdolnością minimalizowania pulsacji, wibracji oraz uderzeń hydraulicznych. Mogą być wykorzystywane do pracy w warunkach wilgotnych oraz strefach zagrożonych wybuchem (certyfikacja ATEX).

Modele EQUAFLUX kompatybilne z poszczególnymi modelami pomp DEBEM:

  • Debem EQUAFLUX 51: G ¾” f (G ½” dla AISI 316), przyłącze powietrza Ø 6 mm, do pomp Midgetbox, Cubic 15, ¼” Boxer 7 , ⅜” Boxer 15, ½” Microboxer.
  • Debem EQUAFLUX 100: G 1” f, przyłącze powietrza Ø 6 mm, do pomp ½” Boxer 50, 1” Boxer 81, 1” Boxer 90, ½” Miniboxer Debem.
  • Debem EQUAFLUX 200: G 1”½ f, przyłącze powietrza Ø 6 mm, do pomp 1” Boxer 100, 1”¼ Boxer 150, 1”½ Boxer 251, 1”½ Boxer 252 Debem.
  • Dedem EQUAFLUX 302: G 2”, przyłącze powietrza Ø 8 mm, do pomp 2” Boxer 522, 2” Boxer 502 Debem,
  • Debem EQUAFLUX 303: G 3” f, przyłącze powietrza Ø 8 mm, do pomp 3” Boxer 503.

Zasada działania tłumików powietrza EQUAFLUX Debem opiera się na ustawianiu przez tłumik ciśnienia przeciwstawnego ciśnieniu medium za pomocą sprężonego powietrza i membrany.

Tłumiki pulsacji powietrza EQUAFLUX Debem powinny być instalowane po stronie tłocznej pomp pneumatycznym lub w miejscach, w których występują skoki ciśnienia.

Szeroka gama materiałów konstrukcyjnych umożliwia dopasowanie tłumików do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach.

Shopping Cart
Contact Product