Debem KM 70

  • Wydajność max. 65 m3/h
  • Podnoszenie max. 29 m
  • Lepkość cieczy max. 150 cPs

KM 70 Debem to profesjonalne pompy odśrodkowe z napędem magnetycznym przeznaczone do pompowania cieczy pozbawionej elementów ściernych oraz cieczy lepkich (o maksymalnej lepkości 150 cPs). Pompy napędzane są dwoma magnesami – wewnętrznym oraz zewnętrzny. Specjalne wykonanie pozwala na eksploatację  w środowisku o wysokiej wilgotności oraz w strefach zagrożonych wybuchem (Certyfikat ATEX).

Zapytaj o produkt

Debem KM 70

Pompa z napędem magnetycznym KM 70 DEBEM stosowana do pracy w środowiskach agresywnych i korozyjnych. Znajduje zastosowanie w systemach uzdatniania wody, przemyśle chemicznym, przemyśle galwanicznym i elektronicznym.

Pompy KM DEBEM napędzane są za pomocą dwóch magnesów – napędzającego (zewnętrznego) oraz napędzanego (wewnętrznego). Magnes zewnętrzny, umieszczony na wale silnika, przenosi ruch na magnes wewnętrzny zintegrowany z hermetycznie zamkniętym silnikiem. Brak uszczelnienia w konstrukcji pomp ze sprzęgłem magnetycznym KM 70 DEBEM zmniejsza ryzyko wycieków pompowanej cieczy, co sprawia, że urządzenia te są bezpiecznym rozwiązaniem przy pompowaniu cieczy niebezpiecznych dla środowiska (chemikaliów, detergentów). Pompowana ciecz nie powinna zawierać elementów ściernych, gdyż skraca to okres eksploatacji urządzenia.

Hermetyczna budowa pomp KM DEBEM, szeroki zakres możliwych zastosowań oraz wysokiej jakości materiały użyte do wykonania sprawiają, że pompy KM DEBEM są niezwykle ekonomicznym oraz praktycznym rozwiązaniem.

Pompa z napędem magnetycznym KM 70 DEBEM dostarczana jest w wykonaniu z polipropylenu (PP) lub poli(fluorka winylidenu) (PVDF). Producent oferuje również wybór średnicy wirnika (wersja standardowa z wirnikiem Ø 145 mm) w celu dopasowania pompy pod potrzebną aplikację. Na zapytanie pompa dostępna jest w wersji przeciwwybuchowej ATEX.

Specyfikacja techniczna pomp KM 70 DEBEM:

Wykonanie materiałowe pomp KM 70 DEBEM: