20 lat firmy EKOPOMP
/ autor: ekopomp / 16.02.2024

20-lecie działalności firmy EKOPOMP

Z wielką dumą i radością obchodzimy w tym roku 20-lecie działalności naszej firmy – EKOPOMP!

Rozpoczęliśmy naszą drogę jako skromna firma, zajmującą się sprzedażą pomp zatapialnych oraz byliśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce pomp AFEC. Dzięki determinacji kierownictwa oraz zaangażowaniu zespołu pracowników w rozwinięcie działalności oraz owocnym relacjom biznesowym z producentami pomp na arenie krajowej, jak i międzynarodowej staliśmy się rozpoznawalną marką na mapie pompowej Wrocławia.

Nasza podróż przez te dwie dekady była pełna wyzwań i osiągnięć. Rozszerzaliśmy naszą ofertę, otwierając punkt serwisowy pomp zatapialnych oraz powierzchniowych, a także stale dostosowując się do potrzeb rynku. Dzięki temu, Ekopomp z dumą nosi teraz miano jednego z wiodących dystrybutorów pomp przemysłowych w Polsce.

Dzisiaj Ekopomp to:

  • dziesiątki nowych relacji biznesowych z producentami z całej Europy, w tym wyłączne przedstawicielstwo na terenie Polski włoskiej marki Aqua Italy,
  • setki nowych produktów w ofercie,
  • tysiące zadowolonych Klientów, których liczba nieustannie rośnie.

Misja firmy Ekopomp przez lata pozostaje niezmienna – dostarczanie innowacyjnych, niezawodnych rozwiązań, które spełnią wymagania w branży przemysłowej na najwyższym poziomie. Satysfakcja naszych Klientów jest dla nas najważniejsza, dlatego każdy projekt i dobór traktujemy z największą starannością, dbając o indywidualne podejście i oferując pełen profesjonalizm.

Nasza historia to nie tylko liczby. To również ludzie – zespół pełen pasji i profesjonalizmu. Pracownicy Ekopomp codziennie wykazują się zaangażowaniem oraz wnoszą nieoceniony wkład we wspólny sukces firmy, przyczyniając się do ugruntowania pozycji firmy jako lidera w branży. Siłę firmy stanowią nasi specjaliści z Działu Technicznego – operując wiedzą oraz bogatym, wieloletnim doświadczeniem, są zawsze gotowi do pomocy i podjęcia nowych wyzwań. A dział Realizacji zamówień dba, aby każde zamówienie terminowo dotarło do Państwa.

Chcielibyśmy podziękować Wam, drodzy Klienci i Partnerzy, za dotychczasową współpracę, wsparcie oraz zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Od samego początku działalności staraliśmy się reagować na Wasze potrzeby oraz przysłuchiwać się Waszym sugestiom i opiniom.

Obiecujemy, że nie zwalniamy tempa. Nadal będziemy inwestować w rozwój i budować jeszcze silniejsze relacje biznesowe z Wami.


20th Anniversary of the EKOPOMP Company

This year, we celebrating the 20th anniversary of our company – EKOPOMP – with great pride and joy.

We started our journey as a modest company selling submersible pumps and we became also the exclusive distributor of AFEC pumps in Poland. Thanks to determination of our management and the commitment of the team of workers to develop the business and successful cooperation with pump manufacturers on the domestic and international arena, we have become a recognizable brand on the pump map of Wrocław.

During over two decades of history we have a full of challenges and achievements. Our offer had expanded by opening a service point for submersible and surface pumps, as well as constantly adapting to market needs. Thanks to this, Ekopomp is now proud to be one of the leading distributors of industrial pumps in Poland.

Today we can describe Ekopomp as:

  • dozens of new business relationships with producers from all over Europe, including the exclusive representative office in Poland of the Italian brand Aqua Italy,
  • hundreds of new products in our offer,
  • thousands of satisfied customers, the number of which is constantly growing.

Ekopomp’s mission has remained unchanged over the years – to provide innovative, reliable solutions that will meet the requirements in the industrial industry at the highest level. The satisfaction of our clients is the most important to us, which is why we treat each project and selection with the greatest care, taking care of an individual approach and offering full professionalism.

Our history is not just about numbers. They are also people – a team full of passion and professionalism. Ekopomp employees demonstrate commitment every day and make an invaluable contribution to the company’s common success, contributing to consolidating the company’s position as a leader in the industry. The strength of the company is our specialists from the Technical Department– using knowledge and extensive, many years of experience, they are always ready to help and take on new challenges. And the Order Fulfillment department ensures that each order reaches you on time.

We would like to thank you, dear Customers and Partners, for your cooperation, support and trust so far. From the very beginning of our activity, we have tried to respond to your needs and listen to your suggestions and opinions.

We promise that we are not slowing down. We will continue to invest in development and build even stronger business relationships with you.