Pompy do solanki

Pompy do solanki

Ebara 3-3L

Pompy do solanki

Ebara CD

Pompy do solanki

Ebara CDX-CDXL

Pompy do solanki

Ebara PRA

Pompy do solanki

FTI DB 5.5

Pompy do solanki

FTI DB10

Pompy do solanki

FTI DB11

Pompy do solanki

FTI DB15

Pompy do solanki

FTI DB22

Pompy obiegowe lub pompy tłoczne do pompowania solanki, wody morskiej lub cieczy o wysokim stężeniu chlorków muszą charakteryzować się wykonaniem części mających styczność z pompowaną cieczą z materiałów o wysokiej odporności na korozję. Pompy do solanki znajdują zastosowanie w instalacjach technologicznych na statkach, portach lub stoczniach. W systemach odpompowywania wody z kopalń, obiegach solankowych w tężniach lub instalacjach basenowych czy branży SPA.

Typy pomp do solanki

Do pompowania solanek mogą być stosowane różnego rodzaju konstrukcje pomp (pompy jedno- lub wielostopniowe, pompy zatapialne, magnetyczne, cyrkulacyjne czy membranowe). Ważne jest zweryfikowanie czy materiały, z których są wykonane, nie będą reagować z pompowanym medium.

Wykonanie materiałowe pompy do solanki

Aby zapewnić odpowiednią odporność na korozję mogącą występować przy tłoczeniu różnego rodzaju cieczy zasolonych, pompy przeznaczone do takich mediów najczęściej wykonane są z brązu lub wysokiej jakości stali nierdzewnej. Brąz jest bardzo powszechny w tłokowych i obiegowych pompach do solanki i wody morskiej przeznaczonych do przemysłu okrętowego i stoczniowego, zapewnia wysoką odporność korozyjną. Jego wadą jednak jest podatność na ścieranie przy medium zawierającym zanieczyszczenia.

Alternatywą są pompy do solanki wykonane ze stali nierdzewnej, które również ograniczają powstawanie korozji i cechują się większą odpornością na zanieczyszczenia (w zależności od rodzaju konstrukcyjnego pompy).

Do instalacji basenowych oraz SPA, w których także występują ciecze zasolone, stosuje się również pompy wykonane z tworzywa sztucznego, PP oraz PPS.

Należy pamiętać, że każdy rodzaj materiału, z którego wykonana jest hydraulika pompy do solanki, ma swoje ograniczenia odpornościowe w zależności od temperatury medium czy stopnia zasolenia. W pewnych procesach technologicznych wykorzystywane są solanki o bardzo dużych stężeniach, gdzie wymienione wcześniej materiały nie zdają egzaminu. W takich przypadkach stosuje się pompy z materiałów specjalnych jak stal Hastelloy czy Duplex.

Elementy pompy do solanki podatne na zużycie

Oprócz materiału korpusu pompy do solanki, ważną kwestią jest również rodzaj zastosowanych uszczelniaczy (o-ringi, uszczelnienie mechaniczne), które również muszą wykazywać odporność na sole zawarte w cieczy, gdyż zapewniają szczelność między hydrauliką pompy a jej napędem, czyli silnikiem

Pompy do solanki – praca ciągła a okresowa

Ważną kwestią jest również eksploatacja oraz odpowiednia konserwacja pomp pracujących na mediach zasolonych. Jeśli mamy pompę o odpowiednim wykonaniu i instalacja pracuje w sposób ciągły lub jest układem zamkniętym bez dostępu powietrza, praca pompy do solanki powinna być praktycznie bezobsługowa. W przypadku, gdy mamy jednak pracę okresową lub cykliczne opróżnianie instalacji z solanki, należy kontrolować, czy podczas postoju pompy solanka nie odparuje wewnątrz korpusu pompy. Jest to bardzo ważne z uwagi na możliwą krystalizację soli na uszczelnieniu mechanicznym pompy lub w przestrzeniach międzywirnikowych pompy. Przy uruchomieniu pompy do solanki z skrystalizowanymi cząstkami soli można doprowadzić do szybkiej jej awarii.