Pompy elektromagnetyczne do wody

Pompy dozujące

AQUA HC100

Pompy basenowe

AQUA HC150

Pompy dozujące

AQUA HC151 pH Rx

Pompy dozujące

AQUA HC151 Pl mA

Pompy dozujące

AQUA HC200+ CST

Pompy dozujące

AQUA HC200+ MULTI

Pompy dozujące

AQUA HC200+ pH Rx

Pompy dozujące

AQUA HC897

Pompy dozujące

AQUA HC899

Elektromagnetyczne pompy dozujące używane są w różnych procesach przemysłowych do precyzyjnego dozowania substancji chemicznych. Charakteryzują się one większą precyzją i kontrolą, w przeciwieństwie do konwencjonalnych pomp dozujących, które działają za pomocą układów mechanicznych lub hydraulicznych. Pompa elektromagnetyczna do wody jest napędzana technologią cyfrową. Dzięki temu jest idealną pompą w sytuacji, kiedy w instalacji jest zapotrzebowanie na dozowanie ściśle określonej dawki substancji chemicznej do konkretnego miejsca w precyzyjnym czasie.

Jak działa pompa elektromagnetyczna do wody?

Mechanizm napędowy pompy elektromagnetycznej do wody, jak mówi nazwa, tworzy elektromagnes. Następnie do niego przymocowana jest elastyczna membrana, dociśniętą głowicą. Elektromagnes steruje ruchem membrany, dzięki czemu wytwarza się podciśnienie zasysające do głowicy dawkę środka chemicznego. Następnie membrana przesuwa się do przodu wypychając dalej środek chemiczny.

Zastosowanie pomp elektromagnetycznych do wody

Jednym z przykładów stosowania pomp elektromagnetycznych do wody są procesy uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków. Proces biologicznego oczyszczania ścieków wymaga dozowania koagulantu w procesie wytrącania fosforanów (defosforylacja) oraz kondycjonowania osadu. PIX są środkami strącającymi lub koagulacyjnymi, obejmują siarczany, chlorki oraz chlorosiarczany żelaza.

Również w procesach dezynfekcji wody używane są pompy elektromagnetyczne w celu dozowania chloru m.in. w formie chloru gazowego lub podchlorynu sodu. Do innych miejsc, gdzie sprawdzają się pompy elektromagnetyczne do wody, należą zakłady przemysłowe w procesach galwanizacyjnych, m.in. w kąpielach galwanizacyjnych, a także procesach technologicznych w farmacji, kosmetologii, rolnictwie, budownictwie.

Pompa elektromagnetyczna do wody – cechy konstrukcyjne

Do zalet pomp elektromagnetycznych do wody należy brak ruchomych części, brak wibracji i zużycia. Również charakteryzują się brakiem uszczelnień, szybką i łatwą konserwacją oraz bezpieczeństwem w użyciu. W związku z powyższym przestoje na linii produkcyjnej są ograniczone do minimum. Do konkretnych modeli pomp elektromagnetycznych dedykowane są sondy poziomy. Dzięki nim pompy elektromagnetyczny są zabezpieczone przed pracą „na sucho”.

Pompy elektromagnetyczne do wody Aqua HC

Wśród naszej oferty pomp elektromagnetycznych do wody znajdziesz pompy producenta AQUA ITALY z serii HC. Zapraszamy do kontaktu z naszym oddziałem w celu doboru odpowiedniej pompy, dostosowanej do układu technologicznego. Przy doborze pod uwagę warto wziąć kwestie takie jak odporność chemiczna i termiczna produktu. Ważne jest, aby pompa elektromagnetyczna miała odpowiednie wykonanie materiałowe, które będzie oporne na stosowane środki chemiczne. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.