Pompy wielostopniowe Grundfos

Pompy odśrodkowe

Grundfos CR

Pompy odśrodkowe

Grundfos CRI

Pompy odśrodkowe

Grundfos CRIE

Pompy odśrodkowe

Grundfos CRN

Pompy odśrodkowe

Grundfos CRNE

Pompy chłodziwa CNC

Grundfos MTH

Pompy chłodziwa CNC

Grundfos MTR

Wielostopniowe pompy Grundfos to wysokiej jakości urządzenia powszechnie stosowane w instalacjach wodociągowych, technologicznych i procesowych. Dzięki szerokiej możliwości konfigurowania pompy pod względem zastosowanych materiałów oraz specjalnych rozwiązań technologicznych, pompy Grundfos mogą być stosowane również do tłoczenia mediów chemicznych.

Typy pomp wielostopniowych Grundfos

Wielostopniowe pompy Grundfos występują w trzech głównych typach konstrukcyjnych.

  1. Pionowe pompy wielostopniowe Grundfos z typoszeregu CR – urządzenie o kompatybilnej budowie dzięki połączeniom in-line króćców ssawnych i tłocznych o tej samej średnicy. Pompy dostępne w kilku typoszeregach wielkościowych z różną ilością stopni hydraulicznych w celu uzyskania żądanych parametrów ciśnienia oraz przepływu.

Pompy wielostopniowe Grundfos CR, CRI oraz CRN w zależności od rodzaju wykonania przeznaczone są do cieczy czystych niezawierających zanieczyszczeń stałych lub włóknistych. Modele CR oraz CRI dedykowane są do cieczy nieagresywnych. Modele CRN mogą być stosowane do pompowania cieczy przemysłowych z uwagi na wykonanie części mających styczność z medium wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Dodatkowo dostępna jest również wersja pomp wielostopniowych Grundfos CRT posiadająca części wykonane z tytanu, która dedykowana jest do cieczy agresywnych zawierających chlor lub wysokie stężenia soli.

  1. Pompy pionowe, wielostopniowe Grundfos MTR, SPK, MTH – pompy odśrodkowe przeznaczone głównie do pompowania chłodziw oraz olejów i smarów w układach obrabiarek i innych maszyn wymagających chłodzenia. Stosowane są również do odprowadzania dużych ilości kondensatu i innych aplikacji.

Pompy wielostopniowe Grundfos MTR, SPK, MTH przeznaczone są do montażu na górze zbiornika tak, aby hydraulika pompy była bezpośrednio zanurzona w pompowanej cieczy Pompy dostępne w wielu wariantach wielkościowych z możliwością dopasowania całkowitej długości hydrauliki pompy, co pozwala na dopasowanie stosowanego modelu do rodzaju i głębokości zbiornika, z którego pobierają ciecz.

  1. Pompy wielostopniowe Grundfos typu CM – modele odśrodkowe do montażu poziomego z wlotem osiowym. Pompy CM dostępne są w wersjach samossących i normalnie ssących. W zależności od wersji pompy wykonane z żeliwa lub stali nierdzewnej. Pompy wielostopniowe Grundfos CM dedykowane są do bardzo wszechstronnego zastosowania – od małych instalacji zaopatrzenia w wodę po duże instalacje w zakładach przemysłowych. Z powodzeniem stosowane w instalacjach myjących i czyszczenia CIP, obiegach uzdatniania wody czy regulacji ciśnienia/ temperatury.

Pompy wielostopniowe Grundfos z falownikiem

Wszystkie wymienione powyżej modele pomp wielostopniowych Grundfos mogą być skonfigurowane z fabrycznym zintegrowanym falownikiem zamontowanym na silniku pompy. Płynna regulacja prędkości obrotowej silnika zapewni osiągnięcie optymalnych parametrów pracy pompy, płynną regulację i zmianę parametrów w odniesieniu do aktualnych zapotrzebowań, zmniejszenie kosztów energetycznych i eksploatacyjnych. System z falownikiem pozwala na stałą kontrolę parametrów pracy urządzenia oraz zabezpieczenie przed awariami lub ich szybką sygnalizację. Pompy wielostopniowe Grundfos z falownikami uzyskują wysokie standardy energetyczne IE3 IE4 oraz IE5.