Pompy z certyfikatem ATEX

Pompy AODD

Debem BOXER

Pompy chemoodporne

Debem CUBIC 15

Pompy chemoodporne

Debem DM

Pompy AODD

Debem FOODBOXER 100

Pompy AODD

Debem FOODBOXER 150

Pompy AODD

Debem FOODBOXER 251

Pompy AODD

Debem FOODBOXER 30

Pompy AODD

Debem FOODBOXER 50

Pompy AODD

Debem FOODBOXER 502

Pompy z certyfikatem ATEX to urządzenia nadające się do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem. Wiele sektorów przemysłu wymaga takiego atestu i gwarancji bezpieczeństwa stosowania. Współpracując z najlepszymi dostawcami urządzeń gwarantujemy, że dostarczane przez nas pompy ATEX spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Wymogi certyfikacji ATEX urządzeń w sektorach przemysłowych

Sektor przemysłowy wyróżnia się wieloma wewnętrznymi wymogami, które muszą spełnić urządzenia wykorzystywane w danych środowiskach. W przypadku zagrożenia wybuchowego wszelkie systemy oraz urządzenia pracujące w danej strefie powinny być zgodne z wymogami, aby zminimalizować ryzyko wybuchu. Dodatkowo spełnienie tych wymogów musi być potwierdzone certyfikacją ATEX.

Wśród sektorów, które najczęściej wymagają pomp z certyfikacją przeciwwybuchową ATEX, możemy wymienić przemysł chemiczny, wydobywczy, malarski oraz przemysł rafineryjny i petrochemiczny.

W tych sektorach, na dziale produkcyjnym zastosowanie certyfikowanych pomp ATEX pozwala na zapobieganie ryzyka pojawienia się niekorzystnych zjawisk takich jak iskry elektryczne, ładunki elektrostatyczne, płomienie lub gorące gazy, fale elektromagnetyczne, przegrzane powierzchnie lub wyzwalacze chemiczne.

Dyrektywy ATEX dotyczące regulacji zagrożeń wybuchowych

Zgodnie z przyjętymi przez Unię Europejską dyrektywami wyróżniamy dwie regulacje, które mają za zadanie kontrolować oraz usystematyzować bezpieczeństwo i zdrowie ludzi pracujących w strefach potencjalnie wybuchowych.

Zgodnie z dyrektywą UE ATEX 94/9/WE wyróżniamy dwie kategorie urządzeń przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych:

Oferta pomp do stref zagrożonych wybuchem

Znając potrzeby rynku oraz specjalizując się w dostarczaniu urządzeń pompowych do różnych sektorów przemysłu dostarczamy pompy przemysłowe producentów, którzy kładą nacisk na tworzenie produktów najwyższej jakości.

W naszej ofercie dostępne są membranowe pompy z certyfikatem ATEX włoskiego producenta DEBEM, który przestrzega w swojej produkcji oraz projektowaniu pomp dyrektywy ATEX 2014/34 UE dotyczącej sprzedaży i dystrybucji urządzeń przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Producent oferuję linię pomp membranowych CUBIC, BOXER, FULLFLOW z certyfikacją ATEX oraz Ex, dodatkowo proponuje również tłumiki pulsacji do pomp membranowych z certyfikacją przeciwwybuchową. Dostępne są pompy membranowe Debem do zastosowania w różnych strefach ZONE 2 i ZONE 22 (obecność palnego gazu i pyłu) oraz na życzenie do stosowania w ZONE 1 i ZONE.