Pompy zębate do wody

Pompy zębate

Beinlich DARTec®

Pompy zębate

Beinlich ECO.pump

Pompy zębate

Beinlich ZPA

Pompy zębate

Beinlich ZPD

Pompy zębate

Beinlich ZPDA

Pompy zębate

Beinlich ZPI

Pompy przemysłowe

CMI IRIONDO pompy zębate

Pompy przemysłowe

Settima 2VHL Continuum®

Pompy przemysłowe

Settima Continuum®

Co to jest pompa zębata do wody i kiedy została wynaleziona? 

Pompa zębata do wody została wynaleziona na początku XVII wieku przez Johannesa Keplera. Pompy zębate są często używane do zastosowań z zasilaniem hydraulicznym, a także stosuje się je do przepompowania płynu o dużej lepkości czy gęstości. 

Istnieją dwa rodzaje pomp wyporowych: są nimi pompy obrotowe oraz pompy tłokowe. Pompy zębate do wody są rodzajem pomp rotacyjnych, wyporowych. Podobnie jak wszystkie pompy wyporowe mogą pompować powietrze, dzięki czemu są samozasysające. Wśród dostępnych na rynku pomp zębatych do wody możemy spotkać dwa główne typy. Pierwszy wyróżnia konstrukcja dwóch identycznych kół zębatych zazębionych ze sobą; ten typ nazywany jest zewnętrzną pompą zębatą. Drugi posiada jedno koło zębate umieszczone w drugim i taką pompę nazywamy pompa zębata wewnętrznie. 

Zasada działania pomp zębatych 

Pompy zębate do wody zazwyczaj są napędzane silnikiem elektrycznym. Zębate pompy do wody mogą być również napędzane hydraulicznie lub mechanicznie, wszystko zależy od konstrukcji i zastosowania. Prędkość obrotowa pompy zębatej i małe luzy mechaniczne minimalizują ilość płynu przepływającego w złym kierunku (wyciek); zmniejszony wyciek prowadzi do wyższej wydajności pompy zębatej do wody. Medium wpływa do pompy od strony ssawnej. W miarę obracania się kół zębatych po stronie ssącej zwiększa się przestrzeń objętościowa pomiędzy ich zębami. Płyn przedostaje się do przestrzeni/wgłębień pomiędzy zębami na skutek ujemnego ciśnienia ssania wewnątrz ubytków. W miarę dalszego obracania się kół zębatych płyn we wnękach zostaje uwięziony pomiędzy zębatkami a obudową pompy zębatej do wody. Po dalszym obrocie koła zębate zbliżają się do strony tłocznej. Zwiększa się szczelina między zębatkami a obudową, a płyn wypływa z wnęk. Dalszy obrót kół zębatych prowadzi do ich zazębienia (zablokowania), a to – do „wyciśnięcia” medium pozostałego we wnękach. Zatem, gdy koła zębate zaczną się ponownie rozdzielać po stronie ssącej, płyn może przedostać się do pustych wnęk i proces można powtórzyć. 

Budowa pompy zębatej do wody 

Zewnętrzna pompa zębata do wody składa się z króćca tłocznego, króćca ssawnego, kół zębatych oraz łożysk i korpusu. Koła zębate w pompie zębatej zewnętrznej są zamontowane równolegle względem siebie. Wał jest montowany przez środkową oś każdego koła zębatego, a łożyska utrzymują każdy wał w odpowiednim położeniu. Obydwa koła zębate zalicza się do kół zębatych zewnętrznych, ponieważ zęby kół zębatych znajdują się na zewnętrznej powierzchni każdego z nich. Zazwyczaj jeden bieg pompy zębatej do wody jest kołem napędzanym („główny”, „lider”), podczas gdy drugi jest biegiem jałowym („podrzędny”). Koła napinające obracają się tylko wtedy, gdy obraca się powiązane z nimi koło napędzane. Koła zębate otacza korpus z dwoma otworami, które tworzą króćce ssawny i tłoczny.  

Zastosowania pomp zębatych 

Pompy zębate doskonale nadają się do cieczy o dużej lepkości (gęstych) z małą liczbą zawieszonych cząstek stałych. Płyny o wysokiej lepkości obejmują substancje takie jak farby, mydła itp. Ponieważ pompy zębate mają małe luzy mechaniczne, ciała stałe zawieszone w płynie mogą powodować ścieranie części pompy zębatej, co prowadzi do zmniejszenia wydajności pompy i skrócenia żywotności pompy.  

Przykładowe medium:

Zalety pomp zębatych do wody 

Pompy zębate to urządzenia o niewielkich rozmiarach i uproszczonej konstrukcji. Posiadają małą liczbę ruchomych części, co za tym idzie są bardziej niezawodne niż inne rodzaje pomp przemysłowych. Bardzo często stosuje się je do pompowania mediów oleistych, które dają nam samoczynne smarowanie pompy. Warto pamiętać, że pompa zębata do wody nie powinna zbyt długo pracować na sucho z racji możliwego tarcia/ciepła.   

Pompy zębate do wody w ofercie EKOPOMP

W Ekopomp oferujemy pompy zębate do wody i innych mediów producentów:

W celu otrzymania wsparcia technicznego w doborze odpowiedniego modelu pompy oraz poznania szczegółów na temat oferowanych modeli pomp zębatych do wody zapraszamy do kontaktu.