Pompy zębate hydrauliczne

Pompy zębate

Beinlich ECO.pump

Pompy zębate

Beinlich ZPI

Pompy przemysłowe

CMI IRIONDO pompy zębate

Pompy zębate

WPH PZ3

Pompy zębate

WPH PZ3E

Pompy zębate

WPH PZ4

Hydrauliczna pompa zębata należy do grupy pomp wyporowych (ang. positive displacement). Pompy zębate zapewniają bezpulsacyjne tłoczenie cieczy, a szybkość pompowania zależy od prędkości obrotowej jej przekładni.

Pompy zębate są podstawą w przemyśle petrochemicznym. Hydrauliczne pompy zębate znajdują zastosowanie przy tłoczeniu ropy naftowej, oleju napędowego, olejów smarujących, bituminu. W przemyśle chemicznym są stosowane przy transporcie chemikaliów m.in. krzemianu sodu, kwasów, mieszanek polimerów, mieszanin.

Pompy zębate hydrauliczne są również wykorzystywane przy tłoczeniu klejów, żywicy, barwników, pigmentów oraz farb. W branży papierniczej pompy zębate są wykorzystywane przy dozowaniu klejów, kwasów, lateksu, kaolinu oraz wapna.

Rodzaje pompy zębatej hydraulicznej

Hydrauliczne pompy zębate dzielimy na dwa zasadnicze rodzaje w zależności od typu zazębienia:

  1. zewnętrzna pompa zębata,
  2. wewnętrzna pompa zębata.

1. Pompa zębata hydrauliczna typ zewnętrzny

Zewnętrzna pompa zębata zawiera dwa identyczne koła zębate osadzone na dwóch oddzielnych wałach. Silnik napędza pierwsze koło zębate, które napędza drugie koło zębate. Zasada działania pompy hydraulicznej zębatej zewnętrznej jest bardzo prosta. Ciecz jest zasysana przez komorę ssawną, a następnie tłoczona po zewnętrznym obwodzie zębatek do części wylotowej.  Przepływający płyn do wnętrza pompy uwięziony jest pomiędzy krawędziami zębatek, podczas obracania się kół zębatych. Gdy krawędzie zębate przecinają się po stronie tłocznej pompy, objętość zmniejsza się i ciecz jest pompowana pod ciśnieniem. Przyleganie zębatek zapobiega cofaniu się płynu do komory ssawnej pompy.

2. Pompa zębata hydrauliczna typ wewnętrzny

Wewnętrzna pompa zębata działa bardzo podobnie do zewnętrznej pompy zębatej, tylko dwa koła zębate o różnych rozmiarach zamontowane są współśrodkowo. Zewnętrzne koło zębate jest większe, a wewnętrzne mniejsze i porusza się wewnątrz większego. Pompy zębate hydrauliczne o zazębieniu wewnętrznym mogą pracować w układach hydraulicznych, w których ciecz jest transportowana pod ciśnieniem kilkuset barów.

Cechy pomp hydraulicznych zębatych

Pompa zębata składa się z części stałych i rotacyjnych, a dzięki kompaktowej budowie jest odpowiednia do pompowania cieczy o wysokiej lepkości, np. smarów czy olejów. Najważniejsze, że medium nie może mieć cząstek stałych czy ściernych. Pompy zębate hydrauliczne o zazębieniu zewnętrznym mają zdolność do osiągania wysokich natężeń przepływu oraz ciśnienia (ponad 3000 psi), natomiast pompy zębate wewnętrzne mają lepsze ssanie. Niektóre serie pomp zębatych z nowoczesnych materiałów pozwalają na tłoczenie cieczy korozyjnych, np. podchlorynu sodu, kwasu siarkowego czy ługu sodowego. Wybrane modele hydraulicznych pomp zębatych mogą pracować w dwóch kierunkach, inne tylko w jednym, w takim przypadku kierunek obrotów (lewy / prawy) należy podać podczas składania zamówienia.

W naszej ofercie dostępne są pompy zębate hydrauliczne zewnętrzne PGF Bosch Rexroth oraz Bucher Hydraulics, jak i wewnętrzne serii QX Bosch Rexroth. W celu doboru odpowiedniego modelu zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z działu technicznego.