/ autor: ekopomp / 31.03.2021

Nowe pompy dozujące AQUA – większa elastyczność w procesach dozowania chemii

Pompy dozujące to urządzenia służące, jak sama nazwa wskazuje, do dozowania, czyli precyzyjnego dostarczania określonej dawki cieczy do instalacji. Pompy dozujące znajdują zastosowanie w bardzo wielu procesach przemysłowych.

Analizując rynek pomp dozujących oraz potrzeby klientów, firma AQUA zdecydowała się na wprowadzenie 10 nowych modeli pomp dozujących. Nowe pompy dozujące AQUA różnią się od siebie wykonaniem materiałowym, możliwościami programowymi pompy oraz wydajnościami przystosowanymi do różnych zastosowań. Nowe modele pomp dozujących mają w swoim oznaczeniu symbol „+”, a maksymalna wydajność wynosi do 45 l/h. Pompy mogą pracować przy maksymalnym ciśnieniu do 20 bar.

Nowe modele pomp dozujących AQUA

  • pompa AQUA HC 151+ CST — dozowanie – dozowanie stałe z możliwością analogowej regulacji wydajności maksymalnej w zakresie 0% – 100%;
  • pompa AQUA HC 151+ PIMA — dozowanie – dozowanie stałe z możliwością analogowej regulacji wydajności maksymalnej pompy za pomocą potencjometru w zakresie 0% – 100%. Pompa ma także możliwość dozowania proporcjonalnego do zewnętrznego sygnału 4 -20 mA lub sygnałów impulsowych z funkcją mnożnika i dzielnika impulsów;
  • pompa AQUA HC 151+ MULTI — dozowanie – dozowanie stałe z możliwością cyfrowej regulacji wydajności maksymalnej pompy w zakresie 0% – 100% lub dozowanie proporcjonalne do zewnętrznego sygnału 4-20 mA bądź dozowanie proporcjonalne do sygnałów impulsowych z funkcją mnożnika i dzielnika impulsów;
  • pompa AQUA HC 151+ pH-Rx – dozowanie proporcjonalne do mierzonej wartości pH lub Rx roztworu, sterowanie cyfrowe
  • pompa AQUA HC 151+ Cl(J) – dozowanie proporcjonalne do mierzonej wartości chloru zawartego w roztworze, sterowanie cyfrowe;
  • pompa AQUA HC 899 – dozowanie stałe z możliwością analogowej regulacji wydajności maksymalnej w zakresie 0% – 100%. Pompa o podwyższonej wydajności;
  • pompa AQUA HC 999 – dozowanie stałe z możliwością cyfrowej regulacji wydajności maksymalnej w zakresie 0% – 100% bądź dozowanie proporcjonalne do zewnętrznego sygnału 4-20 mA lub dozowanie proporcjonalne do sygnałów impulsowych z funkcją mnożnika i dzielnika impulsów. Pompa o podwyższonej wydajności;
  • pompa AQUA HC 200+ CST – dozowanie stałe z możliwością podwójnej regulacji wydajności maksymalnej pompy, analogowa regulacja wydajności w zakresie 0% – 100% z możliwością mechanicznego ograniczenia skoku membrany;
  • pompa AQUA HC 200+ MULTI – dozowanie stałe z możliwością podwójnej regulacji wydajności maksymalnej pompy, cyfrowa regulacja wydajności w zakresie 0% – 100% lub dozowanie proporcjonalne do zewnętrznego sygnału 4-20 mA, lub dozowanie proporcjonalne do sygnałów impulsowych z funkcją mnożnika i dzielnika impulsów z dodatkową regulacją w postaci możliwości mechanicznego ograniczenia skoku membrany;
  • pompa AQUA HC 200+ pH-Rx – pompa z możliwością podwójnej regulacji, dozowanie proporcjonalne do mierzonej wartości pH lub Rx z regulacją cyfrową i możliwością mechanicznego ograniczenia skoku membrany.

Co wyróżnia nowe modele pomp dozujących AQUA spośród innych dostępnych na rynku?

Przede wszystkim, nowe modele pomp dozujących AQUA oferują bardzo dużą elastyczność pod względem doboru wydajności. Każdy z opisanych powyżej modeli pomp dozujących ma możliwość wyboru jednej z 3 (a w przypadku modeli HC 899 i HC 999 z 2) różnych krzywych przepływu – zależność wydajności pompy od ciśnienia w punkcie wytrysku. Pozwala to na większą precyzję w dostosowaniu wydajności pompy do wymagań w danej aplikacji, a także do zmiennych warunków hydraulicznych w instalacji. Elastyczność ta pozwala również na zastosowanie pompy w innej aplikacji, nawet jeśli warunki i wymagania hydrauliczne są inne.

Wszystkie pompy AQUA standardowo dostarczane są z zaworami zwrotnymi — wewnątrz znajdują się kulki i uszczelnienia EPDM lub FPM, istnieje możliwość zamówienia pomp z kulkami wykonanymi z PTFE. Wszystkie pompy elektromagnetyczne, z wyjątkiem modeli CST, mają możliwość podłączenia sondy poziomu cieczy w zbiorniku z chemią (jest to zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem).

Pompy dostarczane są z kompletnym zestawem instalacyjnym — taki zestaw zawiera zawór sprężynowy zwrotny do montażu w punkcie wtrysku, zawór stopowy do montażu w zbiorniku z chemią, 3 odcinki przewodów hydraulicznych (2 m) do podłączenia pompy, uchwyt do montażu naściennego wraz ze wkrętami i kołkami rozporowymi. Na życzenie klienta dostarczana jest także podstawka do montażu pompy na zbiorniku.