/ autor: ekopomp / 15.09.2017

Pompy chłodziwa wysokiego i niskiego ciśnienia

Technologia maszyn CNC i procesów obróbki metalu nieustanie się rozwija. Wynika to z coraz większych wymogów jakościowych, które muszą spełniać produkty końcowe. Taki stan rzeczy wymusza kontrolowanie i korygowanie wielu istotnych parametrów – narzędzi obróbki. Jednym z nich jest kontrola podawanego chłodziwa, czyli ilość oraz ciśnienie chłodziwa, które zależą od metody obróbki metalu oraz ilości wydzielanego podczas procesu ciepła.
Zastosowanie odpowiedniej pompy chłodziwa zapewnia prawidłowy obieg chłodziwa w maszynie. Najczęściej stosuje się elektropompki z zanurzeniową hydrauliką, której długość dobierana jest w zależności od głębokości zbiornika. Zazwyczaj, chłodziwo lub emulsja, magazynowana w zbiorniku przy maszynie, krąży w obiegu zamkniętym. Innym rozwiązaniem są małe pompy poziome, które stosuje się, gdy nie ma możliwości zamontowania w maszynie pompy z zanurzeniową hydrauliką. Pod względem konstrukcji są to zazwyczaj małe monoblokowe pompy żeliwne z odpowiednio dobranym uszczelnieniem mechanicznym. Generalnie, pompy chłodziwa możemy podzielić na pompy niskiego ciśnienia oraz pompy wysokociśnieniowe.

Pompy chłodziwa niskiego ciśnienia

Pompy chłodziwa niskiego ciśnienia (np. ZV 35 Osip, ZV 90 Osip) zazwyczaj posiadają pojedynczy wirnik połączony z silnikiem poprzez wydłużony wał. Charakteryzują się dużo rozpiętością wydajnościową przy niewielkich wysokościach podnoszenia od 2-15 mH2O. Pompy tego typu posiadają również zwiększoną tolerancję na zanieczyszczenia stałe w chłodziwie, np. wióry.

Pompy chłodziwa wysokiego ciśnienia

W aplikacjach gdzie wymagane jest podanie chłodziw pod wysokim ciśnieniem, stosuje się zwykle dwa konstrukcyjne typy pomp: pompy jednostopniowe z wirnikiem peryferalnym lub pompy wielostopniowe (wielowirnikowe) (np. pompy Lowara SVI). Należy jednak pamiętać, że pompy wysokociśnieniowe mają bardzo małą tolerancję na zanieczyszczenia. Dlatego w takich układach konieczne jest zastosowanie filtracji chłodziwa. Pompy jednostopniowe (np. pompy PS Osip) uzyskują wysokie ciśnienia przy stosunkowo małych wydajnościach. Natomiast pompy wielostopniowe, możemy konfigurować w zależności od potrzeb parametrowych.

Pompy specjalistyczne

Pozostają jeszcze pompy specjalistyczne w aplikacjachgdzie potrzebujemy doprecyzowanych parametrów chłodziwa, ale nie możemy zapewnić odpowiedniej filtracji, lub w sytuacjach, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne.

Kategoria pomp do chłodziwa jest bardzo urozmaicona, co pozwala na optymalny dobór urządzeń pod dany proces technologiczny lub zamianę uszkodzonej pompy w maszynie na kompatybilny, nowy zamiennik.