AQUA ADIN20 START

Cyfrowy sterownik z wyświetlaczem LCD , montaż na szynie DIN. 

Sterownik AQUA ADIN20 Start

Cyfrowy sterownik, montaż na szynie DIN.
 • Podświetlany wyświetlacz LCD, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika;
 • 2 wyjścia przekaźnikowe z niezależną regulacją wybierane w trybie włączania, proporcjonalnym lub trybie czas-pauza;
 • 0/4-20 mA wyjście proporcjonalne z możliwością wyboru zakresu;
 • Wejścia na czujnik temperatury PT100, czujnik poziomu i czujnik przepływu;
 • Menu ustawień chronione hasłem;
 • Szybka konfiguracja przez użytkownika poprzez wybór z menu, ręczne sterowanie obydwoma przekaźnikami (zalewanie pomp), monitoring pracy wszystkich wyjść i kontrola ostatniej kalibracji sondy;
 • Statystyka alarmów, liczby aktywacji zadanych punktów i czasu pracy każdego przekaźnika;
 • Automatyczna kalibracja sond pomiarowych. Podświetlany wyświetlacz LCD;
AQUA ADIN20 Start obejmuje różne rodzaje sterowników:
 • ADIN20S pH-Rx– sterownik do pomiaru i kontroli pH bądź Rx.
  Zakres pomiarowy pH: 0,00-14,00 z dokładnością do 0,01 pH
  zakres pomiarowy Rx : -1500 ÷ 1500 mV, z dokładnością do 1 mV; zmiana monitorowanego parametru za pomocą menu zaawansowanych ustawień, opcja chroniona hasłem.
 • ADIN20S Chlorine – sterownik do pomiaru i regulacji dostępnego dla analizatorów amperometrycznych Pt-Cu wolnego chloru. Zakres pomiarowy: 0,00-10,00 ppm.
 • ADIN20S CD – sterownik do pomiaru i kontroli przewodnictwa dla sond przewodnictwa o
  K = 1, K = 5 i K = 10
 • ADIN20S CL-J – kontroler do pomiaru i regulacji wolnego chloru oraz każdego innego parametru dostępnego dla analizatorów amperometrycznych z wybiórczą membraną
  4-20 mA.
Shopping Cart
Contact Product