AQUA AE START+

Cyfrowy, podświetlany sterownik do montażu na ścianie z wyświetlaczem LCD.

 

Sterownik AQUA AE START+

Cyfrowy sterownik do montażu na ścianie.
 • podświetlany wygodny w odczycie i ustawieniach wyświetlacz LCD;
 • 2 wyjścia przekaźnikowe z niezależną regulacją wybierane w trybie włączania, proporcjonalnym lub trybie czas-pauza;
 • 0 / 4-20 mA wyjście proporcjonalne z możliwością wybierania zakresu;
 • wejście na czujnik temperatury PT100, wejście na czujnik poziomu i czujnik przepływu;
 • ustawienia menu chronione hasłem;
 • szybka konfiguracja poprzez wybór menu użytkownika, ręczne sterowanie oboma przekaźnikami, monitorowanie wszystkich wyjść i kontrola ostatniej kalibracji sondy;
 • automatyczna kalibracja sondy;

Seria sterowników AQUA AE Start+ obejmuje poniższe modele:

 • AE Start1+ pH(Rx) – jednoparametrowy kontroler do pomiaru pH (0÷14 pH) lub Redox (0÷± 2000 mV),
 • AE Start1+ CL(J) – jednoparametrowy kontroler do pomiaru i regulacji wolnego chloru za pomocą sond amperometrycznych Pt-Cu (0÷10 ppm) oraz wolnego chloru/chloru całkowitego za pomocą sond membranowych (0÷2000 ppm) z sygnałem wejściowym mA lub mV,
 • AE Start1+ CD – jednoparametrowy kontroler do pomiaru i regulacji przewodności elektrycznej współpracujący z sondami rezystancyjnymi o współczynniku K=1, K=5 (0÷20000 µS),
 • AE Start12+ pH+Rx – dwuparametrowy kontroler do pomiaru i regulacji pH (0÷14 pH) oraz Redox (0÷±2000 mV),
 • AE Start12+ pH+CL(J) – dwuparametrowy kontroler do pomiaru i regulacji pH (0÷14 pH), wolnego chloru za pomocą sond amperometrycznych Pt-Cu (0÷10 ppm) oraz wolnego chloru/chloru całkowitego za pomocą membranowych sond amperometrycznych (0÷2000 ppm) z sygnałem wejściowym mA lub mV,
 • AE Start12+ pH+CD – dwuparametrowy kontroler do pomiaru i regulacji pH (0÷14 pH) oraz przewodności elektrycznej (0÷20000 µS),
 • AE S Start13+ pH+Rx+CL(J) – trójparametrowy kontroler do pomiaru i regulacji pH (0÷14 pH), Redox (0÷±2000 mV) i wolnego chloru za pomocą sond amperometrycznych Pt-Cu (0÷10 ppm) oraz pomiaru i regulacji wolnego chloru/chloru całkowitego za pomocą sond membranowych (0÷2000 ppm) z sygnałem wejściowym mA lub mV.
Shopping Cart
Contact Product