AQUA AR 10 START

Specjalny sterownik z podświetlanym  wyświetlaczem LCD do montażu na panelu 48×96.

 

Sterownik AQUA AR 10 START

Specjalny sterownik do montażu na panelu 48×96.
 • podświetlany wyświetlacz LCD, ułatwiający pracę i odczyt interfejsu;
 • 2 wyjścia przekaźnikowe z niezależną regulacją wybierane w trybie włączania, proporcjonalnym lub trybie czas-pauza;
 • 0 / 4-20 mA wyjście proporcjonalne z możliwością wyboru zakresu;
 • wejście na czujnik temperatury PT100, wejście na czujnik poziomu i czujnik przepływu;
 • menu ustawień chronione hasłem;
 • szybka konfiguracja poprzez wybór menu użytkownika, ręczne sterowanie oboma przekaźnikami, monitorowanie wszystkich wyjść i kontrola ostatniej kalibracji sondy;
 • przekaźnik nr 2 wybierany jako wartość zadana lub przy każdym sygnale alarmowym,
 • statystyki alarmów, liczby aktywacji wartości zadanej i czasu pracy każdego przekaźnika;
 • automatyczna konfiguracja sond pomiarowych;
Sterownik AQUA AR 10 Start obejmuje różne rodzaje sterowników:
 • AR10S pH-Rx– sterownik do pomiaru i kontroli pH bądź Rx.
  Zakres pomiarowy pH: 0,00-14,00 z dokładnością do 0,01 pH
  zakres pomiarowy Rx : -1500 ÷ 1500 mV, z dokładnością do 1 mV; zmiana monitorowanego parametru za pomocą menu zaawansowanych ustawień, opcja chroniona hasłem
 • AR10S Chlorine – sterownik do pomiaru i regulacji dostępnego dla analizatorów amperometrycznych Pt-Cu wolnego chloru. Zakres pomiarowy: 0,00-10,00 ppm.
 • AR10S CD – sterownik do pomiaru i kontroli przewodnictwa dla sond przewodnictwa o
  K = 1, K = 5 i K = 10
 • AR10S CL-J – kontroler do pomiaru i regulacji wolnego chloru oraz każdego innego parametru dostępnego dla analizatorów amperometrycznych z wybiórczą membraną
  4-20 mA
Shopping Cart
Contact Product