Flygt 2600

Pompy Flygt 2600 cenione są za bezawaryjną pracę oraz wysoką odporność na ścieranie i stała wydajność przez cały okres użytkowania. Pompy te są odpowiednie do zadań trudnych, takich jak pompowanie szlamów oraz innych cieczy. Pompy szlamowe zostały zbudowane na bazie pomp Flygt 2600 – pomp sprawdzonych w trudnych aplikacjach, pozwalających na wymienność króćców hydraulicznych i tym samym dostosowanie do różnych warunków aplikacji. A to oznacza, że jedna pompa może być wykorzystywana do różnych aplikacji. Pompy szlamowe Flygt 2600 pozwalają na pompowanie cieczy zawierających ciała stałe o średnicy do 80 mm (3,2 cala), koncentracja suchej masy około 20% (wagowo).

Główne obszary zastosowań pomp szlamowych Flygt 2600: budownictwo, górnictwo, oczyszczalnie ścieków, przemysł.

Zapytaj o produkt

Flygt 2600 szlamowe

 

Obszary zastosowań
Charakterystyka konstrukcji