KSB Ama-Drainer 80/100

Pompa KSB Ama-Drainer 80/100 –  zatapialna, pionowa, jednostopniowa pompa w zabudowie blokowej, IP 68, z/bez wyłącznika pływakowego, o maks. głębokości zanurzenia 10 m.

 

Zapytaj o produkt

KSB Ama-Drainer 80/100 do wody brudnej i ścieków

Pompa KSB Ama-Drainer 80/100 –  zatapialna, pionowa, jednostopniowa pompa w zabudowie blokowej, IP 68, z/bez wyłącznika pływakowego, o maks. głębokości zanurzenia 10 m. Zastosowanie: automatyczne odwadnianie studzienek, wyrobisk i zagrożonych zalaniem wykopów i piwnic, obniżanie poziomu wód powierzchniowych, odwadnianie przejść podziemnych, pobieranie wody z rzek i zbiorników.

Charakterystyka

Zastosowanie