/ autor: ekopomp / 17.07.2019

EDUR – pompy przemysłowe najwyższej jakości

EDUR-Pumpenfabrik to producent pomp przemysłowych z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji rozwiązań pompowych dla przemysłu, szczególnie przemysłu komunalnego, chemicznego, spożywczego, rolniczego, gospodarki wodnej i morskiej. Dziś pompy EDUR są synonimem wysokiej jakości i niezawodności.

Firma stawia nie tylko na jakość oferowanych pomp, ale i profesjonalne i odpowiedzialne relacje na linii producent-użytkownik pompy. EDUR zapewnia zarówno indywidualne podejście przy doborze pomp pod wskazane aplikacje, jak i również pełne wsparcie techniczne i serwisowe. Oferta obejmuje kilka głównych typoszeregów pomp o różnym przeznaczeniu i konstrukcji, co pozwala na optymalne rozwiązanie w wymagających aplikacjach przemysłowych.

Pompy Industry-Block (NUB)

EDUR Industry-Block NUB to pompy jednostopniowe z wirnikiem otwartym lub zamkniętym. Zaprojektowane do transferu cieczy w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych, filtracyjnych, obiegach technologicznych. Zakres wydajności pomp NUB sięga do 600 m3/h, a dopuszczalna temperatura medium wynosi od -40ºC do +140ºC.

Pompy Inline-Block (LUB)

Kolejny typoszereg pomp EDUR stanowią pompy Inline-Block (LUB) o podobnym przeznaczeniu jak pompy NUB. Konstrukcja pomp LUB w układzie in-line pozwala na montaż pomp w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Wydajność pomp LUB sięga 220 m3/h, a zakres temperaturowy medium wynosi od -40ºC do +140ºC.

Pompy Stainless-Block (CB, BC)

Typoszereg Stainless-Block to pompy z wirnikiem zamkniętym i korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej. Możliwość modyfikacji pompy – zmiany uszczelnienia i zastosowanie silnika w standardzie EX, pozwala na użytkowanie pomp CB, BC w aplikacjach w przemyśle chemicznym, systemach uzdatniania wody czy obiegów technologicznych w innych sektorach przemysłu. Wydajność pomp CB sięga do 240 m3/h, a dopuszczalna temperatura medium to zakres od -25ºC do +110ºC.

Pompy Stainless-Vertical (CV)

EDUR Stainless-Vertical to pionowe pompy wielostopniowe z wirnikiem półotwartym lub zamkniętym. W zależności od charakterystyki pracy, pompy te stosowane są w systemach podnoszenia ciśnienia wody, stacjach uzdatniania, zestawach hydroforowych. Pompy CV przeznaczone są do pompowania czystej lub lekko zanieczyszczonej wody. Wydajność pomp CV sięga 84 m3/h, a zakres temperaturowy medium wynosi od -30ºC do +140ºC.

Pompy Torque-Flow-Block (FUB, CBF)

Typoszereg Torque-Flow-Block to gama pomp z wirnikami o dużym swobodnym przelocie, przystosowanych do pompowania mediów z zawartością cząstek stałych, mediów zabrudzonych. W zależności od średnicy korpusu, pompy te mają zdolność tłoczenia medium z cząstkami, których średnica wynosi max. 80 mm (zawartość cząstek stałych do 15% objętości). Pompy FUB, CBF stosowane są w aplikacjach obróbki metalu, oczyszczalniach ścieków, a także innych aplikacjach przemysłowych. To pompy o wydajności do 400 m3/h. Dopuszczalna temperatura medium to zakres od -40ºC do +180ºC.

Pompy Multistage (VBU, NH, Z)

Pompy EDUR Multistage (VBU, NH, Z) to wielostopniowe pompy w wersji pionowej lub poziomej, z opcją konfiguracji kierunku przyłączy. Pompy te charakteryzują się także niskim współczynnikiem NPSH na poziomie 0,5 m przy zastosowaniu odpowiedniego rodzaju wirników. Pompy VBU, NH, Z przeznaczone są do systemów nawadniających, aplikacji w rolnictwie, gospodarce wodnej i systemów uzdatniania wody. Wydajność pomp sięga 350 m3/h, a dopuszczalna temperatura medium to zakres od -40ºC do +220ºC.

Pompy Selfpriming (S, SUB, E)

Kolejna grupa pomp EDUR to poziome pompy samossące Selfpriming (S, SUB, E). Pompy mające zdolność wytworzenia podciśnienia po stronie ssawnej, dzięki czemu może być uruchamiana w przypadku, gdy rurociąg zasysający jest pusty lub częściowo wypełniony powietrzem. Pompy tego typu znajdują zastosowanie w instalacjach poboru wody z rzek lub jezior, pompowania emulsji, a także olejów napędowych, benzyny. Wydajność pomp sięga 300 m3/h, a zakres temperaturowy tłoczonego medium to -40ºC…+90ºC.

Pompy Multiphase (PBU, LBU)

Poziome pompy Multiphase (PBU, LBU) są zdolne do pompowania mediów z zawartością gazów nawet do 30% objętości przepływu. Specjalna konstrukcja pomp PBU, LBU pozwala na podłączenie gazu bezpośrednio do pompy, dzięki czemu mieszanie odbywa się wewnątrz korpusu pompy. Takie rozwiązanie sprawia, że pompy tego typu idealnie nadają się do systemów napowietrzania, procesów flotacji, instalacji ozonowania, aplikacji w sektorze bio-paliwa, a także przy produkcji wód mineralnych. Wydajność pomp sięga 60 m3/h, a zakres temperatury medium wynosi od -40ºC do +140ºC.

Pompy Liqufild Gas (NHE, LBE)

Pompy Liquefild Gas (NHE, LBE) to gama pomp zaprojektowanych do transportu paliw ciekłych. Charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem NPSH, znikomym występowaniem pulsacji podczas transportu mediów oraz możliwością uzyskania wysokich ciśnień. Kompaktowa budowa pomp, zastosowanie silnika w standardzie ATEX sprawiają, że pompy te idealnie nadają się do instalacji w przepompowniach paliw płynnych, stacji przeładunkowych, instalacji zasilających w paliwo maszyny i urządzenia. Wydajność pomp wynosi do 340 m3/h, a dozwolona temperatura medium to zakres od -25ºC do +90ºC.

Pompy EDUR to urządzenia, które projektowane są pod aplikacje przemysłowe. Dobór pomp poprzedza szczegółowe rozpoznanie aplikacji, tak, by rodzaj i wykonanie materiałowe pompy były jak najlepiej dopasowane do warunków aplikacji. Kluczowa jest więc informacja dotycząca parametrów instalacji jak przepływ, ciśnienie oraz charakterystyka dotycząca tłoczonego medium. 

Możliwość modyfikacji pomp EDUR (dotyczy to każdego z opisanych wyżej typoszeregu): wykonanie materiałowe korpusu, materiał wirnika, wału napędowego oraz uszczelnienia mechanicznego pozwala oferować pompy maksymalnie zoptymalizowane i dostosowane do wymagań klienta. Korpus pomp może być wykonany z żeliwa, brązu, stali nierdzewnej, duplex. Istnieje możliwość wyposażenia pompy w uszczelnienie pojedyncze lub podwójne z możliwością płukania. W przypadku aplikacji, gdzie medium ma wysoką temperaturę, istnieje możliwość zastosowania sprzęgła magnetycznego.