/ autor: ekopomp / 20.03.2017

Flotacja ciśnieniowa

Flotacja ciśnieniowa to proces mechaniczny, będący jedną z metod separacji zawiesin stosowaną powszechnie w uzdatnianiu wody oraz oczyszczaniu ścieków. Proces polega na wynoszeniu zanieczyszczeń na powierzchnię przez drobrne pęcherzyki powietrza. Jest to możliwe poprzez wprowadzenie do zbiornika z napływającym medium strumienia wody napowietrzonej. Wówczas drobne pęcherzyki powietrza przylegają do zanieczyszczeń i wynoszą je – flotują. W efekcie na powierzchni tworzy się łatwy do usunięcia kożuch zanieczyszczeń.

Zjawisko flotacji charakteryzuje się wynoszeniem na powierzchnię cieczy, zawartych w niej ciał stałych (zawiesin) lub ciekłych (olejów, tłuszczów) przy pomocy pęcherzyków gazu o średnicy 20-100 µm. Podstawowym warunkiem właściwego przebiegu flotacji jest mała zwilżalność fazy rozproszonej przez ciecz, dzięki czemu zjawisko tworzenia się trwałego aglomeratu złożonego z kłaczków zawiesin pokoagulacyjnych oraz pęcherzyków powietrza będzie przebiegać prawidłowo.

Zastosowanie flotacji ciśnieniowej

Badania i praktyka pokazują, że flotacja znajduje coraz szersze zastosowanie w technologii uzdatniania wody, zwłaszcza wód silnie zeutrofizowanych (wody zawierające glony). Sprawność i efektywność obecnych na rynku systemów flotacji pozwala na zastosowanie ich w oczyszczaniu wód tak trudnych, jak wody popłuczne, gdzie doskonale radzą sobie z usuwaniem mikroorganizmów patogennych. Proces ten wykorzystywany jest również do oczyszczania ścieków i zagęszczania osadów ściekowych, dzięki czemu zostaje zmniejszona ich objętość. Mając na uwadze, że jednoprocentowy spadek uwodnienia osadu zmniejsza jego objętość o połowę, widać, że zastosowanie flotacji pozwala poczynić znaczne oszczędności w zakresie gospodarki osadowej. Co więcej, dzięki możliwości pracy z wysokimi obciążeniami hydraulicznymi, flotację ciśnieniową można zastosować do modernizacji już istniejących układów technologicznych.

Przebieg zjawiska flotacji

Flotacja ciśnieniowa jest metodą o wysokim stopniu usuwania zanieczyszczeń przy znacznym skróceniem czasu trwania samego procesu w porównaniu np. z sedymentacją. Zastosowanie flotacji pozwala na usunięcie nawet do 96% całkowitej ilości zawiesin zawartych w oczyszczanej cieczy.
Na przebieg flotacji ciśnieniowej mają wpływ m.in. zmienne wielkości fizyczne procesu, takie jak: ilość wydzielanego powietrza, początkowa zawartość usuwanego zanieczyszczenia, czas flotacji, rodzaj i dawka zastosowanych reagentów oraz stopień recyrkulacji. Wzajemny wpływ i oddziaływanie tych parametrów na ostateczny efekt flotacji jest tematem wielu prac doświadczalnych, które wykazują, że wybór optymalnego układu i parametrów procesu dla każdego rodzaju cieczy możliwy jest na podstawie doświadczalnych badań technologicznych.