Zadania i zastosowanie pomp cyrkulacyjnych
/ autor: ekopomp / 05.06.2017

Pompa cyrkulacyjna – zadania i zastosowanie

Rynek pomp cyrkulacyjnych, znanych również pod określeniem pomp obiegowych, jest bardzo rozbudowany i udostępnia wiele zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie techniki pompowej stosowanej zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i domowych układach c.o , c.w.u lub klimatyzacji.

Zadania pompy obiegowej

Pompa cyrkulacyjna jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie wymuszać obieg medium w danej instalacji (obieg zamknięty). Zazwyczaj ma to na celu zwiększenie sprawności całego układu, w którym pompa jest jednym z jego elementów. Dla przykładu takim układem może być domowa instalacja centralnego ogrzewania. Głównym celem jest rozprowadzenie czynnika grzewczego (woda) do odbiorników (grzejniki). W instalacjach bez pompy obiegowej przepływ wymuszany jest poprzez różnicę temperatur, a co za tym idzie gęstości wody w danym punkcie instalacji (woda cieplejsza wypiera wodę zimną). W takich wypadkach, aby ciepła woda dotarła do najdalszego punktu, potrzeba sporo czasu i zużytej energii.

Zastosowanie pompy obiegowej, która wymusi szybszy obieg (dystrybucję medium) w instalacji, znacznie skróci czas potrzebny do dostarczenia wody do odbiorników. Polepszy to również sprawność całego układu (inaczej ujmując, zużyjemy mniej energii bądź paliwa do uzyskania tego samego efektu jak w przypadku instalacji bez pompy).

Oczywiście opisany przykład to tylko jedno z wielu zastosowań. Pompy cyrkulacyjne stosuje się również w układach chłodniczych, instalacjach przemysłowych oraz solarnychPompy obiegowe oprócz wymuszania obiegu, mogą również utrzymywać stałe ciśnienie w instalacji.

Pompy cyrkulacyjne pełnią również ważną rolę w układach c.w.u (ciepłej wody użytkowej). W tym przypadku, gdy rozbiór ciepłej wody w instalacji jest stosunkowo mały (np. w nocy), cyrkulacja ma zapewnić stały obieg wody w instalacji, aby nie dopuścić do nadmiernego wychłodzenia wody w przewodach. Jest to bardzo ważny element w instalacjach rozbudowanych, gdzie mamy dużo punktów czerpalnych, a nie wszystkie są użytkowane z taką samą częstotliwością. Ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest wykonanie pomp cyrkulacyjnych do instalacji c.w.u – są one zazwyczaj wykonane z brązu lub stali nierdzewnej, a ich korpusy są izolowane, aby zapobiec stratą ciepła.

Dynamiczny rozwój rynku

W ostatnich latach na rynku pomp obiegowych zaszły dosyć istotne zmiany, z uwagi na wejście w życie Dyrektywy UE nr 2005/32/WE, która obliguje producentów do wprowadzenia na rynek wyłącznie pomp o najwyższej sprawności. To spowodowało praktycznie całkowite wyparcie wszystkich dotychczas dostępnych pomp 3-biegowych na rzecz pomp elektronicznych. Taki stan rzeczy wymusza na nas zastosowanie z reguły droższego rozwiązania w stosunku do starszych rozwiązań, oraz zmiany napięcia zasilania (3-biegowe pompy dostępne były z zasilaniem sieciowym 230V lub 400V, obecnie tylko 230V). Jednocześnie umożliwia nam szersze spektrum możliwości obsługi pompy (nastawy parametrów, trybu działania) oraz zdecydowanie zmniejsza koszty eksploatacyjne na przestrzeni czasu.

Zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych rozwiązań konstrukcyjnych pomp obiegowych jest bardzo dużo, pod względem osiąganych parametrów, funkcjonalności czy wykonania materiałowego. Pozwala to na bardzo indywidualne podejście do potrzeb użytkownika lub niejednokrotnie takie rozwiązania wymuszają coraz bardziej nowoczesne instalacje, w których pompy obiegowe mają swoje zastosowanie.