/ autor: ekopomp / 26.05.2015

Jak działa zbiornik hydroforowy?

Zbiornik hydroforowy (zwany inaczej zbiornikiem ciśnieniowym, zbiornikiem wodno-powietrznym) jest naczyniem służącym do magazynowania wody. Stosuje się go w instalacjach zaopatrzenia wody, w gospodarstwach domowych, zakładach rzemieślniczych czy innych obiektach. Zbiornik hydroforowy wraz z pompą, czujnikiem ciśnienia i zaworami tworzy zestaw urządzeń zwany hydroforem.

Zasada działania zbiornika hydroforowego

Jak działa zbiornik hydroforowy? Zasada ta jest prosta. Zbiornik wypełniany jest częściowo wodą, na której powierzchni znajduje się powietrze tzw. sprężonego powietrza. Pompowana do zbiornika woda powoduje zmniejszenie powierzchni, którą w zbiorniku zajmuje powietrze, a co za tym idzie, jego sprężanie. W zbiorniku wzrasta ciśnienie, które wywiera nacisk na powierzchnię wody, wypychając ją ze zbiornika. Presostat, czyli czujnik ciśnienia, automatycznie wyłącza pompę w momencie osiągnięcia maksymalnego ciśnienia w zbiorniku. Otwarcie zaworów (np. odkręcenie kranu) powoduje, że sprężone powietrze wypycha wodę ze zbiornika, dając ciśnienie w sieci wodociągowej. Jednocześnie poziom wody w zbiorniku obniża się, co powoduje spadek ciśnienia – a powietrze rozpręża się. Po osiągnięciu minimalnego ciśnienia presostat ponownie załącza pompę hydroforową, która ponownie napełnia zbiornik wodą, aż do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia i cykl się powtarza.

Schemat działania zbiornika hydroforowego

O czym należ pamiętać, dokonując zakupu zbiornika hydroforowego?

  • Pojemność zbiornika powinna być odpowiednio dobrana do zapotrzebowania (czyli ilości zużywanej wody) — zbyt mały zbiornik, będzie często opróżniany, co wymusi częste załączanie/wyłączanie pompy.
  • Każda pompa hydroforowa ma określoną przez producenta liczbę załączeń na godzinę, częsta liczba cykli pompy spowoduje przedwczesne wyeksploatowanie silnika.
  • Prawidłowo dobrany zbiornik hydroforowy wydłuża żywotność pompy hydroforowej, która przy prawidłowym ustawieniu pracuje w optymalnych dla siebie warunkach.

W sprzedaży posiadamy zbiorniki hydroforowe przeznaczone do magazynowania wody pitnej (zbiorniki z atestem PZH). Osoby zainteresowane doborem odpowiedniego zbiornika do instalacji wodnej, zapraszamy do kontaktu z naszym działem doradców technicznych.