/ autor: ekopomp / 18.02.2019

Odporność elastomerów stosowanych w pompach w stosunku do pompowanego medium

Dobór odpowiedniego wykonania – materiału o-ringów stosowanych w uszczelnieniach pompy, to jeden z kluczowych czynników wpływających na czas bezawaryjnej pracy pompy. W zależności od pompowanego medium należy dobrać odpowiedni rodzaj elastomeru, według odporności chemicznej materiału uszczelniającego, tak, aby w jak najmniejszym stopniu wchodził on w reakcję z pompowanym czynnikiem.

Elastomer to guma stosowana do uszczelnienia pompy, materiał stosowany do produkcji O-ringów uszczelniających pompę. O-ringi są częścią uszczelnienia mechanicznego i zestawów naprawczych pomp.

Rodzaje elastomerów wykorzystywanych w pompach:

  • NBR (Nitryl butylowy, guma) – stosowany głównie do mediów czystych, wody o temperaturze maksymalnej +80ºC. NBR jest odporny na oleje i smary mineralne, benzynę. Stosowany również do mieszanek na bazie glikolu o niewielkich stężeniach. Nadaje się do aplikacji wysokociśnieniowych.
  • EPDM (Etylen propylenowy, dutral) – stosowany przy kontakcie z kwasami i zasadami, odporny na gorącą wodę do +110ºC, dodatkowa odporność na alkohol, estry, roztwory mydła, środki jonowe powierzchniowo czynne oraz substancje na bazie glikoli.
  • FPM (Viton) – odporny na media tłuste, oleje i smary, rozcieńczone kwasy i zasady pochodzenia nieorganicznego, emulsje chłodzące, paliwa ropopochodne (np. benzynę).
  • PTFE (Teflon, Politetrafluoroetylen) – wykazuje odporność na bardzo szerokie spektrum substancji chemicznych, alkoholi, kwasów i zasad, olejów oraz smarów. Wykazuje się najlepszą odpornością chemiczną ze wszystkich elastomerów, ale też stosunkowo wysoką ceną. Wyjątkiem substancji oddziaływujących na PTFE są fluor, alkaliczne metale, FCl3, OF2. Kolejną zaletą stosowania teflonu jako uszczelnienia mechanicznego jest szeroki zakres temperatury pracy od – 70ºC do +260ºC. Nie ulega starzeniu fotochemicznemu.