/ autor: ekopomp / 08.11.2019

Pompowanie medium z zawartością cząstek stałych oraz włóknistych

Tłoczenie medium zawierającego cząstki stałe to zwykle zadanie kłopotliwe i trudne. Problem tłoczenia wynika z obecności ciał stałych w pompowanej cieczy. W takiej aplikacji niewłaściwy dobór pompy może być przyczyną częstych awarii i usterek. Często dochodzi od zatykania wirnika, uszkodzenia wewnętrznych elementów obudowy pompy. Dlatego tak ważny jest dobór pompy, której konstrukcja i możliwości pracy będą dopasowane do charakteru zanieczyszczeń i parametrów fizykochemicznych medium. Dobierając rozwiązanie pompowe, należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które decydują o rodzaju i wykonaniu pompy.

Skład chemiczny medium

Określenie składu chemicznego cieczy, która będzie pompowana to pierwszy krok doboru. Należy określić chemiczny charakter medium. Czy jest ono o charakterze kwasowym, zasadowym czy obojętnym. Charakter chemiczny medium określa wykonanej materiałowe pompy. A ta może być wykonana z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej dla substancji bardziej agresywnych, żeliwa lub mosiądzu dla mediów neutralnych.

Właściwości fizykochemiczne medium

Kolejnym czynnikiem decydującym o wyborze pompy, są właściwości fizyczne. Gęstość, lepkość oraz temperatura medium mają istotny wpływ na wybór wykonania materiałowego pompy, rodzaju uszczelnienia, jak i doboru odpowiedniej prędkości silnika. Uszczelnienie mechaniczne należy dobrać odpowiednio do zakresu temperatury medium oraz jego składu chemicznego. Warto pamiętać, że gęste media oraz te o delikatnej strukturze, nie mogą być pompowane przez pompy wysokoobrotowe. Z reguły dla takich cieczy dobieramy silniki o maksymalnych obrotach na poziomie 1450 obr/min.

Wielkość zanieczyszczeń stałych w medium

Ostatnią z podstawowych kwestii to rodzaj i wielkość zanieczyszczeń stałych w medium. Jest to istotne z uwagi na to, że to właśnie ich obecność w medium jest największym zagrożeniem dla prawidłowej pracy pomp. Rodzaj zanieczyszczeń będzie definiował typ wirnika, średnicę korpusu, a nawet rodzaj uszczelnienia mechanicznego.

Należy pamiętać, że przepływ zanieczyszczeń przez pompę będzie różnił się w zależności od swej formy. Inaczej tłoczone są wióry, piasek, a inaczej zanieczyszczenia włókniste. Należy pamiętać też o zanieczyszczeniach nietypowych, takich jak drobiny polimerów, folie czy nawet pióra. W przypadku zanieczyszczeń o stałej formie głównym czynnikiem decydującym o wyborze pompy będzie wielkość korpusu oraz średnica wolnego przelotu cząstek stałych.

Pompowanie zanieczyszczeń włóknistych

Obecność zanieczyszczeń niejednorodnych w medium (strzępki folii, włókna, pióra) utrudnia tłoczenie medium. Głównie z uwagi na możliwość zablokowania wirnika czy uszkodzenie uszczelnienia poprzez owinięcie się zanieczyszczeń na wale pompy lub zablokowanie korpusu wewnątrz. W przypadku zanieczyszczeń niejednorodnych pompa powinna charakteryzować się przede wszystkim możliwie dużym wolnym przelotem dopasowanym do rodzaju cząstek stałych oraz posiadać wirnik otwarty z płytą osłonową uszczelnienia. Takie rozwiązanie konstrukcyjne pompy pozwala zminimalizować kontakt zanieczyszczeń z wirnikiem oraz zapobiega możliwości owijania się włókien na wale pompy. Inaczej ujmując, pompę należy dobrać, tak by maksymalnie ograniczyć kontakt zanieczyszczeń z jej elementami podczas tłoczenia oraz uzyskać możliwie swobodny ich przepływ przez pompę.

Jak pokazano powyżej, proces dobory prawidłowego rozwiązania pompowego jest bardzo skomplikowany i zależny od wielu istotnych czynników. Jednym z rozwiązań w pompowaniu cieczy zawierających zanieczyszczeń włóknistych jest pompa Mencarelli H/C. Model ten dedykowany jest aplikacjom, gdzie tłoczone są media zanieczyszczone ciałami stałym lub włóknistymi. Także mediów o podwyższonej temperaturze.

Pompowanie mediów z zanieczyszczeniami stałymi i włóknistymi – Mencarelli H/C

Jak już zostało wspomniane, pompa H/C to model dedykowany mediom zanieczyszczonym. Korpus pompy wykonany jest z tłoczonej blachy nierdzewnej AISI316 o grubości 4 mm. Pozwala to na tłoczenie substancji o różnym składzie chemicznym oraz zmniejsza ryzyko korozji. W pompie zastosowano wirnik łopatkowy, otwarty z płytą tylną. Wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki takiej konstrukcji wirnika pompa bez problemu może tłoczyć media z zawartością cząstek stałych o średnicy od 10 do 40 mm. Zastosowanie płyty tylnej pełni również funkcję osłony uszczelnienia. Umożliwia to pompowanie substancji zawierających ciała włókniste. Wirnik otwarty pozwala na swobodny przepływ medium przez komorę hydrauliczną, ograniczając kontakt medium z wirnikiem do minimum, poprzez jego maksymalne wycofanie w głąb korpusu.

Uszczelnienie w pompach H/C dostępne jest w dwóch wariantach materiałowych elastomerów: Viton oraz Teflon. Oba materiały dzięki swojej szerokiej odporności chemicznej oraz temperaturowej, pozwalają na adaptację pompy H/C do pracy z różnymi substancjami chemicznymi w szerokich zakresach temperatur. Dodatkowym aspektem pomp H/C jest silnik wolnoobrotowy (1400 obr/min). Pozwala to na pracę pompy z mediami o podwyższonej lepkości, gęstości, a także cieczy o delikatnej strukturze. W gamie stosowanych silników dostępne są również silniki z certyfikatem ATEX.

Pompa może być wykonana w wersji stacjonarnej lub mobilnej — na ramie nośnej z kołami. Wewnętrzna część korpusu jest dodatkowo polerowana, co pozwala na pracę pompy w pewnych gałęziach przemysłu spożywczego. Doskonała gładkość wewnętrznego korpusu ułatwia utrzymanie odpowiedniej czystości oraz niweluje zaburzenia przepływu, poprzez uzyskanie większej sprawności pompy podczas pracy. Sposób montażu korpusu pompy do silnika, umożliwia łatwy demontaż pokrywy czołowej i sprawną wymianę lub czyszczenie elementów.

Pompa H/C dostępna jest w sześciu wariantach wielkości korpusu oraz silnikami od 2,2 do 5,5 kW. Zakres wydajności pompy wynosi od 110 do 1400 L/min, a ciśnienie maksymalne 15 m. Maksymalna temperatura medium podczas pracy ciągłej to + 120 st. C.

Przykładowe aplikacje, w których pompa Mencarelli H/C znajduje zastosowanie:

  • ze względu na wykonanie materiałowe: obiegi chłodnicze, pompowanie glikoli i olejów, ropy naftowej, tłoczenie rozcieńczonych kwasów i chemikaliów
  • ze względu na konstrukcję korpusu i wirnika: pompowanie szlamów, mediów zanieczyszczonych ciałami stałymi, wiórami, cząstkami organicznymi, ciałami włóknistymi, substancji o podwyższonej gęstości i lepkości w stosunku do wody oraz substancji o temperaturach w zakresie 0-120 st. C.

W celu odpowiedniej jakości, sprawności i bezawaryjności pracy — każde z opisanych zastosowań pomp H/C konsultowane jest bezpośrednio z producentem pomp.