ABS Sulzer AS 0530 – 0841

  • Wydajność do 105 m3/h,
  • Moc: od 1 do 3 KW,
  • Wolny przelot do 80 mm.

Solidne i niezawodne pompy zatapialne, przeznaczone do pompowania wody czystej, wody brudnej, ścieków. Mogą byś stosowane jako pompy stacjonarne lub przenośne. Konstrukcja pompy trwała i w pełni szczelna, a część hydrauliczna wraz z silnikiem tworzą zwartą konstrukcję.

 

Zapytaj o produkt

ABS Sulzer AS 0530 – 0841

Zatapialne pompy ściekowe typu ABS AS (Sulzer) do tłoczenia wody czystej, wody brudnej zawierającej substancje stałe i ciała włókniste. Pompy nadają się do tłoczenia ścieków do pompowni z osiedli mieszkalnych, zakładów komunalnych i przemysłowych. Mogą być stosowane jako pompy stacjonarne (z wykorzystaniem systemu sprzęgającego) lub przenośne. Zostały zaprojektowane do użytkowania chwilowego oraz pracy ciągłej. Szczelna konstrukcja silnika wraz z częścią hydrauliczna tworzą zwarty agregat blokowy.  W zależności od pompowanego medium dostępne są hydrauliki z dwoma rodzajami wirników:

Maksymalna dopuszczalna temperatura medium +40°C, krótkotrwale (do 5 minut) +60°C, wolny przelot od 40 mm do 80 mm w zależności od modelu. Pompy z serii AS posiadają układ TCS z czujnikiem termicznym w uzwojeniu stojana oraz system automatycznej kontroli szczelności DI, składający się z czujnika w komorze silnika i komorze olejowej, którego zadaniem jest sygnalizowanie przecieku uszczelnienia wału. 

Pompy AS dostępne są w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnym ze standardami międzynarodowymi II 2G Ex db IIB T4 Gb oraz FM. Modele EX wymagają instalację przetwornika temperatury i zawilgocenia.

Obszary zastosowań ABS Sulzer AS

Cechy pomp z systemem Contrablock

Wykonanie materiałowe ABS Sulzer AS: