/ autor: ekopomp / 14.10.2019

Budowa, działanie i zastosowanie pomp samozasysających

Terminem pompa samozasysająca (pompa samossąca) określa się pompę wirową, która ma zdolność samozasysania cieczy. Inaczej rzecz ujmując, pompa taka wykorzystuje mieszaninę wodno-powietrzną do automatycznego zalania linii ssącej.

Pompy samozasysające doskonale nadają się do pompowania wody czystej, ale nie tylko. Kombinacje materiałowo-konstrukcyjne pomp pozwalają na stosowanie ich w szerszym zakresie aplikacji, także tam, gdzie pompowane są oleje, paliwa, gazy płynne, chemikalia czy ciecze agresywne.

Pompy samossące — instalacja

Pompy samozasysające najczęściej instalowane są nad poziomem cieczy, którą mają pompować. W zależności od modelu i założeń producenta mają zdolność zasysania cieczy z maksymalnej głębokości około 7 metrów.

Zasada działania pomp samozasysających

Zasada działania pomp samossących jest dość prosta i opiera się na różnicy podciśnień. Po zalaniu korpusu pompy, obracający się wirnik wytwarza podciśnienie. Zaciąga ono powietrze do pompy, które miesza się z medium. Następnie w komorze wlotowej pompy powietrze jest separowane i usuwane przez port wylotowy. Bardzo często zawierają zawór zwrotny po stronie ssawnej, który umożliwia szybkie ponowne zassanie cieczy. By zapobiec cofnięciu się medium, zaleca się stosowanie zaworu zwrotnego na końcu rurociągu tłocznego.

Schemat działania pomp samossących – źródło: „Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”]

Rodzaje pomp samozasysających

Termin pomp samossących nie odnosi się wyłącznie do pomp wirowych. Zdolność samozasysania mają również inne pompy. Przykładem są pompy z wirnikiem elastycznym. Zasada działania jest tu prosta – elastyczny wirnik, deformując się wewnątrz korpusu pompy, wytwarza podciśnienie. To zaś powoduje zasysanie medium. Pompy z wirnikiem elastycznym mają zdolność delikatnego tłoczenia medium, bez uszkodzenia jego struktury. Są odpowiednie do pompowania mediów lepkich i gęstych, także zawierających cząstki stałe

Zasada działania pomp samossących z elastycznym wirnikiem. Źródło: www.zuwa.de

Inną grupę pomp samozasysających stanowią pompy jelitowe. Podobnie jak w przypadku wyżej opisanych pomp, tak i tu zasada działania nie jest skomplikowana — polega na przesuwaniu medium znajdującego się w specjalnym grubościennym wężu. Jest to możliwie dzięki obrotowej głowicy z rolkami, które dociskają wąż tłoczny. Cykliczne otwarcie węża tłocznego powoduje powstanie podciśnienia po stronie ssawnej pompy. Co ważne, pompy jelitowe mają bardzo dobre właściwości samossące.

Pompa samossąca jelitowa – zasada działania. Źródło: opracowanie własne

Przykłady pomp samozasysających

Oferta pomp samossących jest bardzo szeroka i zróżnicowana pod względem konstrukcyjnym (pompy wirowe, pompy jelitowe, pompy z elastycznym wirnikiem) i materiałowym. Wybór właściwego rozwiązania zawsze poprzedza dokładna analiza wskazanej aplikacji oraz właściwości fizykochemicznych pompowanego medium.

Pompy odśrodkowe

Calpeda C

Pompy perystaltyczne

Valisi N

Pompy do wody brudnej

Mencarelli MENC-INOX