/ autor: ekopomp / 19.09.2018

Czy znasz różnicę między urządzeniem LCA a BRIO?

Jeśli w swoim gospodarstwie czy firmie posiadasz instalację wodną, mogłeś spotkać się z dwoma terminami, a dokładniej, dwoma typami urządzeń: LCA oraz BRIO. Oba urządzenia stosowane są w instalacjach wodnych, jednak ich funkcja i zadania nieco się różnią.

LCA to urządzenie (wyłącznik ciśnieniowy) przeznaczone do sterowania pompami w instalacjach ze zbiornikami hydroforowymi (zbiorniki ocynkowane oraz przeponowe). Wyłącznik ciśnieniowy występuje w trzech wariantach w zależności od ustawianych ciśnień załączenia i wyłączenia pompy:

Wyłącznik ciśnieniowy typu LCA

Znajduje zastosowanie głównie w instalacjach z dużą ilością punktów czerpalnych. Przykładem mogą być instalacje w domkach jednorodzinnych, gdzie mamy do czynienia z wieloma punktami czerpania wody (krany). Zaletą tego typu rozwiązania w stosunku do wyłączników przepływowych jest ograniczenie ilości załączeń pompy w ciągu godziny, z uwagi na bufor wody w postaci zbiornika hydroforowego oraz zadanej różnicy ciśnień załączania i wyłączania pompy. W skrócie – wyłącznik LCA poprzez pompę zakumuluje ciśnienie zadane do zbiornika i nie załączy jej do momentu spadku ciśnienia w zbiorniku do zadanego minimum, pomimo wcześniejszych poborów wody w instalacji.

Dla prawidłowej pracy układu wyłącznik LCA powinno montować się na odcinku pomiędzy pompą a zbiornikiem lub w innym rozwiązaniu na samym zbiorniku hydroforowym. Należy podkreślić, że tego typu urządzenia należy instalować w miejscach osłoniętych, chronionych przed wpływem warunków atmosferycznych oraz wilgocią. Wyłącznik ciśnieniowy LCA może pracować z pompami o zasilaniu jedno- i trójfazowym.

Wyłącznik przepływowy BRIO

Jest innym rodzajem wyłącznika ciśnieniowego do sterowania pompami. W odróżnieniu od urządzenia LCA, wyłącznik BRIO jest integralną częścią instalacji. Przepływ wody odbywa się bezpośrednio przez sterownik (montaż urządzenia na rurociągu). Ten typ wyłącznika stosuje się głównie w instalacjach nawadniania oraz instalacjach z małą ilością punktów czerpalnych (systemy nawadniania w ogrodach, domki letniskowe).

Zasada działania BRIO polega na każdorazowym uruchomieniu pompy po wykryciu spadku ciśnienia na instalacji, po otwarciu zaworu czerpalnego. Wyłączenie pompy następuje analogicznie po wzroście ciśnienia w instalacji do ustawionej wartości w urządzeniu (zamknięcie zaworu – brak odbioru wody).

Sterowniki BRIO dedykowane są do aplikacji, gdzie występują ciągłe rozbiory wody, np. instalacje nawadniające (jak zraszacze). Wyłącznik BRIO wyposażony jest w czujnik suchobiegu, co pozwala ograniczyć ryzyko uszkodzenia samej pompy w przypadku braku wody w instalacji. Należy jednak podkreślić, że sterownik BRIO nie jest 100% zabezpieczeniem przed suchobiegiem. Tego typu sterowniki przepływowe nie mogą współpracować ze zbiornikami hydroforowymi z uwagi na brak możliwości ustawienia zakresu ciśnienia włączania i wyłączania pompy. Nadają się wyłącznie do pracy bezpośredniej – załącz / wyłącz. Wyłącznik BRIO może współpracować wyłącznie z pompami o zasilaniu jednofazowym 230V.

Wyłącznik typu LCA oraz BRIO

Reasumując, przy doborze odpowiedniego sterownika ciśnieniowego do pompy, należy zwrócić uwagę na rodzaj instalacji oraz jej zastosowanie, m.in.:

  • ilość i rodzaj punktów odbioru,
  • częstotliwość korzystania,
  • liczba użytkowników,
  • zasilanie pompy,
  • warunki montażowe.

Odpowiednio dobrany sterownik do pompy i instalacji to prawidłowa praca instalacji, wydłużenie żywotności samej pompy, spadek kosztów oraz zwiększenie komfortu użytkowania.