/ autor: ekopomp / 17.07.2018

Do czego służy wielostopniowa pompa odśrodkowa?

Wielostopniowe pompy odśrodkowe z uwagi na specyficzną konstrukcję cieszą się dużą popularnością w inżynierii przemysłowej. Ich zdolność do elastycznego zakresu przepływu i podnoszenia wraz z ich wysokim stopniem energooszczędności czyni z nich doskonały wybór do wielu zastosowań. Konstrukcja opiera się na zestawie wirników połączonych szeregowo (zwane stopniami – stąd pompy wielo„stopniowe”). Medium wpływa do pierwszej komory z wirnikiem, przy ciśnieniu linii ssącej. Opuszcza zaś pod pewnym podwyższonym ciśnieniu, przechodząc do kolejnej komory, gdzie ciśnienie jest dalej zwiększane. Co za tym idzie – im więcej stopni, czyli etapów podnoszenia ciśnienia, ma pompa, tym wyższe ciśnienie końcowe tłoczenia. Pompy wielostopniowe mają wyjątkową zdolność wytwarzania coraz wyższych ciśnień wraz z kolejnym stopniem, ale przepływ zawsze pozostaje stały dla danej prędkości obrotowej wału.

Istnieją dwa typy pomp wielostopniowych:

 • pompy wielostopniowe poziome z wałkiem poziomym
 • pompy wielostopniowe pionowe z wałkiem pionowym

Poziome pompy wielostopniowe odśrodkowe

Pompy te mają segmentowaną obudowę z modularnymi komponentami międzystopniowymi. Wał obrotowy obudowany jest segmentem łożysk, dzięki czemu zespół obrotowy jest bardziej zrównoważony pod względem wysokich ciśnień. Zwykle obsługują one wyższe natężenia przepływu niż pionowe pompy wielostopniowe (z wyjątkiem pionowych pomp turbinowych).

Poziome pompy wielostopniowe Lowara e-HM

Pozioma konfiguracja pomp wielostopniowych najlepiej sprawdza się w aplikacjach takich jak:

 • odwrócona osmoza,
 • system grzewczy,
 • układy podnoszenia ciśnienia,
 • czyszczenie pod wysokim ciśnieniem,
 • systemy naśnieżania,
 • odwadnianie kopalni.

Typ ten wymusza jednak dość intensywnej konserwacji. Serwisowanie pomp wymaga wysokich umiejętności i upewnienia się, że zostały one prawidłowo połączone.

Pionowe pompy wielostopniowe odśrodkowe

Pionowe wielostopniowe pompy odśrodkowe mają pionowy wał, w którym kolejne stopnie układane są jeden na drugim (zastrzeżenie: chociaż turbiny pionowe są technicznie wielostopniowymi pompami, nie jest to ten typ pomp, który tu omawiamy). Specyficzna budowa pomp wielostopniowych, która nie toleruje cząstek ściernych, wymusza stosowanie pompy do medium czystego.

Pionowe pompy wielostopniowe Lowara e-SV

Typowe aplikacje:

 • wysokociśnieniowe systemy zraszania,
 • zasilanie grzewcze,
 • podnoszenia ciśnienia w budownictwie oraz przemyśle.

Należy pamiętać, że pompy wielostopniowe nie tolerują cząstek ściernych lub dużych ciał stałych. Wielostopniowe pompy zapewniają wiele kluczowych korzyści – od oszczędności energii po zdolność do pracy w szerokim zakresie przepływów / podnoszenia.