/ autor: ekopomp / 21.05.2019

Zastosowanie pomp dozujących na myjniach samochodowych

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój myjni samochodowych. Doskonale widoczne jest to w większych aglomeracjach, gdzie, co rusz pojawia się nowa stacja myjąca. Rozwój nowych usług to pośredni efekt zakazu odprowadzania zanieczyszczonej wody bezpośrednio do ziemi i zbiorników wodnych. Złamanie zakazu wiąże się z otrzymaniem mandatu karnego w wysokości nawet 500 zł. Nie dziwi więc fakt, że wraz ze wzrostem liczby samochodów rośnie popyt na ten rodzaj usług.

Z początku rozwijały się głównie myjnie ręczne, z czasem zastępowane nowoczesnymi myjniami szczotkowymi. Obecnie najlepszym i najczęściej wybieranym przez użytkowników – kierowców – rozwiązaniem są myjnie bezdotykowe. Oferują one zaawansowane programy myjące: zmiękczanie zanieczyszczeń aktywną pianą, mycie zasadnicze, spłukiwanie, woskowanie, nabłyszczanie, oprysk felg. Rozwój nowego sektora usług nie tylko rozwinął technologię, ale i produkcję specjalistycznych środków chemicznych. Środki myjące dostarczane są w formie koncentratów. Na myjni system dozujący przygotowuje ich roztwory w określonych stężeniach. Następnie roztwór roboczy tłoczony jest na lance spryskujące obsługiwane przez użytkownika końcowego.

System dozowania w myjniach samochodowych — bezpieczne i efektywne mycie

Kierowca — klient myjni bezdotykowej zazwyczaj nie skupia się na całym, skomplikowanym systemie mycia samochodu. Większość kierowców nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji stosowania źle przygotowanych roztworów. Warto podkreślić, że dozowane koncentraty chemiczne są dość agresywne i w wysokich stężeniach mogą niszczyć strukturę lakieru. Dlatego tak istotny jest system dozowania środków chemicznych w myjniach samochodowych. To on odpowiada za dostarczanie ściśle określonych dawek środków chemicznych do wody. Jest to istotne zarówno dla właściciela myjni, jak i odbiorcy końcowego, który oczekuje właściwej pielęgnacji samochodu. Za mała dawka środka chemicznego to nieefektywne mycie samochodu. Zbyt silnie skoncentrowany roztwór może powodować mikrouszkodzenia lakieru.

Środki myjące (w formie płynnej) dozowane są najczęściej za pomocą elektromagnetycznych, membranowych pomp dozujących. Dostarczają one roztwory do rurociągu, pomijając inne urządzenia, jak pompy podnoszące ciśnienie, elektrozawory. Wydłuża to ich żywotność i pozwala wyeliminować większość awarii. Producenci myjni samochodowych opracowali dwie technologie dozowanie środków chemicznych.

System pomp dozujących z przetwornikiem impulsów z wodomierza

Zastosowanie pomp dozujących z przetwornikiem impulsów z wodomierza. Załóżmy, że budujemy myjnię składającą się z 4 stanowisk myjących, które dozują 4 produkty chemiczne na każdym z nich. W tym rozwiązaniu system dozowania składać się będzie z 4 pomp dozujących oraz wodomierz impulsowy. Każda z pomp obsługuje 1 produkt chemiczny, a ilość dozowanej cieczy zależy od wskazań wodomierza impulsowego. Po uruchomieniu programu na 1 stanowisku wodomierz wysyła sygnał do pompy dozującej, która zaczyna pracować z odpowiednią częstotliwością. Uruchomienie programu myjącego na kolejnym stanowisku powoduje zwiększenie częstotliwości sygnałów wysyłanych do pompy dozującej, co wywołuje zwiększenie częstotliwości jej pracy odpowiednio dla obu pracujących stanowisk mycia.

System pomp o dozowaniu stałym

Zastosowanie pomp o dozowaniu stałym, niezależne od przepływu. Pompa dozuje stałą zaprogramowaną ilość cieczy. Biorąc pod uwagę wyżej opisaną myjnię z 4 stanowiskami, w tym rozwiązaniu należałoby zainstalować 16 pomp dozujących (4 stanowiska dozujące 4 produkty chemiczne). W takim rozwiązaniu pompy pracują niezależnie. Po otrzymaniu sygnału o uruchomieniu programu na stanowisku nr 1 pompa zaczyna pracować z zaprogramowaną wydajnością. Po uruchomieniu programu na innym stanowisku myjący m zostaje uruchomiona kolejna pompa dozująca.

Wybór systemu dozowania na myjni samochodowej

Każdy z wyżej opisanych rozwiązań ma swoje zalety i wady. Niewątpliwą zaletą systemu dozowania z zastosowaniem pomp dozujących z przetwornikiem impulsowym i wodomierzem, jest niższy koszt inwestycyjny. Problemem jest jednak możliwa awaria jednego z elementów układu dozującego. W przypadku awarii wodomierza lub pompy dozującej, z eksploatacji zostaje wyłączona cała myjnia samochodowa, aż do momentu usunięcia problemu. By zapobiec ewentualnym dłuższym przestojom w pracy myjni, warto magazynować części zamienne instalacji. Problematyczna jest również dość skomplikowana obsługa systemu dozowania. Zmiana ilości dozowanego środka chemicznego zazwyczaj wymaga przyjazdu wyspecjalizowanego serwisu.

W drugim rozwiązaniu praca pomp dozujących jest niezależna, a w sytuacji awarii z eksploatacji zostaje wyłączone tylko jedno stanowisko. Nie ma także potrzeby instalacji wodomierzy impulsowych, zatem wyeliminowane zostaje urządzenie, które potencjalnie może ulec awarii. Łatwiejszy jest także system obsługi i ustawień pomp dozujących. W razie potrzeby zmian w ilości dozowanej chemii może dokonać poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydajności pompy. Pracę pompy reguluje się za pomocą potencjometru. Wada takiego rozwiązania? Wyższy koszt inwestycyjny.

Istotnym elementem w doborze odpowiedniej pompy dozującej (a w zasadzie jej uszczelnienia) jest pH środka chemicznego. Na myjniach samochodowych stosowane są zazwyczaj środki o pH zasadowym, choć zdarzają się również środki o pH kwaśnym. Te zaś wymagają zastosowania innych uszczelnień w pompach dozujących. Firmy specjalizujące się w budowie myjni samochodowych zazwyczaj kierują się ceną urządzeń, pomijając tak ważny aspekt, jakim jest jakość pompy dozującej. W konsekwencji inwestor otrzymuje urządzenia słabszej jakości, często bardziej awaryjne.

Przykładowy zestaw pomp dozujących w myjni samochodowej – pompy dozujące AQUA

 

Pompy dozujące AQUA

Jako wyłączny dystrybutor włoskiej firmy AQUA, oferujemy dostawcom myjni samochodowych urządzenia najwyższej jakości. Pompy dozujące AQUA, wykonane są z materiałów o podwyższonej odporności chemicznej i termicznej. Głowica pompy wykonana z PVDF, obudowa pompy z PBT. Dysponujemy uszczelnieniami do środków kwaśnych, jak i zasadowych. Pompy przystosowane są do pracy ciągłej. Gwarantują dużą niezawodność oraz precyzyjne dozowanie. Membranowe pompy dozujące AQUA to idealne rozwiązania, zarówno dla firm budujących myjnie samochodowe, jak i właścicieli poszukujących sprawdzonych rozwiązań.